Instituţii financiare nebancare

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, Titlul I, Capitolul I şi Capitolul IV.
Formulare şi instrucţiuni de completare pentru IFN-uri se găsesc în secţiunea Raportări
Ordin BNR nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare şi anexa sa
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15/9.01.2008)
Formulare şi instrucţiuni de completare pentru IFN-uri se găsesc în secţiunea Raportări
Ordin BNR nr. 4 din 19.03.2010 pentru modificarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordin BNR nr. 18/2007
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196/29.03.2010)
Ordin BNR nr. 28/2011 pentru modificarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007
Ordin BNR nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României descarcă (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570/10.08.2012)
Ordin BNR nr. 3/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
Ordin nr. 4/2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
Ordin nr. 8/2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
Ordin nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
Ordin BNR nr. 7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
Legea nr. 93 din 8.04.2009 privind instituţiile financiare nebancare
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259/21.04.2009)
Ordonanţă de urgenţă 42/2011 (Monitorul Oficial, Partea I 303/3.mai.2011) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare
Lege 287/2011 (Monitorul Oficial, Partea I 894/16.dec.2011) privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
Regulamentul BNR nr. 20 din 13.10.2009 privind instituţiile financiare nebancare
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707/21.10.2009)
Regulamentul BNR nr. 2 din 12.01.2010 pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 20/2009
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39/18.01.2010)
Regulamentul BNR nr. 5 din 21.04.2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 20/2009
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281/ 29.04.2010)
Regulament BNR nr. 8/2012 pentru modificarea Reg. BNR nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare
Ordin BNR nr. 4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit
Regulament BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s