TBI Credit

Suntem prezenti in Romania din 2003 si facem parte din grupul financiar olandez TBIF Financial Services BV, unul dintre principalii operatori ai pietei financiare din Europa Centrala si de Est.

Principalul actionar al TBI Credit IFN este TBIF Financial Services BV din Olanda, cu un aport de 99,99% la capitalul social al companiei.

Angajat pe termen lung in Romania, TBIF Financial Services BV urmareste dezvoltarea graduala in spatiul economic local si integrarea pe orizontala si verticala prin parteneriate cu corporatii multinationale.

Prioritatile noastre sunt cunoasterea indeaproape a exigentelor clientilor nostri si dezvoltarea in permanenta a portofoliului unic de produse si servicii.

Garantia unor servicii de calitate. Apartenenta la un grup international specializat în furnizarea de servicii financiare ne ofera expertiza necesara pentru a-ti oferi servicii de calitate.

Mobilitate si flexibilitate. Experienta bogata si cunoasterea aprofundata a realitatii economice romanesti ne ofera posibilitatea de a-ti furniza solutii adaptate nevoilor tale.

Mai usor pentru tine. Reteaua de sucursale ale TBI Credit din toate zonele reprezentative ale tarii iti inlesneste accesul la servicii financiare profesioniste.

Solutii complete. Impreuna cu celelalte companii din grup, TBI Leasing, TBI Fleet Management, TBI Insurance, iti oferim accesul la servicii financiare integrate.
http://www.efin.ro/credite/tbi_credit_ifn_s_a.html

Advertisements

Programe sponsorizari ROCREDIT IFN S.A

Sport

Responsabilitatea față de comunitate este manifestată și în ceea ce privește susținerea societății față de activități sportive de performanță și vizibilitate ridicată, prin parteneriat încheiat cu Handbal Club Municipiul Baia Mare, ocazionat de participarea celor două echipe în Champions League și Divizia Națională, ROCREDIT IFN S.A. având dreptul să informeze publicul prezent la competiții despre produsele și serviciile oferite prin pliante și banere publicitare, dar și utilizând mijloacele de difuzare în masă disponibile la data competiției (televiziuni locale și naționale) realizându-se astfel o promovare coerentă a imaginii ROCREDIT.

Cultură

ROCREDIT IFN S.A. a susținut alături de alți oameni de afaceri, Serbările Lăpuşului – Târgu Lăpuş: unul din cele mai importante festivaluri folclorice din Ţara Lăpuşului: concursuri, artă populară, concerte.

Educație si Social

ROCREDIT IFN S.A. a susținut Asociația Asistenților Sociali Profesioniști Prosocial care a reuşit să se impună pe piaţa furnizorilor de formare în domeniul asistenţei sociale prin proiectele pe care le-a desfăşurat în mai multe judeţe din România (Alba, Cluj, Maramureş, Sălaj, Bihor, Satu Mare, Bistrița), contribuind la formarea unui număr mare de lucrători sociali, care asigură prin activitatea lor profesionalizarea serviciilor sociale acordate la nivelul autorităţilor locale şi care promoveaza activitatea de asistenţă socială.

Rocredit IFN S.A. a acordat ajutoare bănești unor lăcașe de cult și asociații de pensionari în vederea achiziționării de alimente și distribuirii acestora persoanelor defavorizate.

Easy Credit 4 All împrumută 8 milioane lei de la OTP Bank Romania și renunță la colaborarea cu Libra Internet Bank

Acționarii Easy Credit 4 All, jucător pe piața creditelor rapide sau la domiciliu, au aprobat contractarea unui împrumut de 8 milioane de lei de la OTP Bank Romania, pentru finanțarea facilităților de credit de la Libra Internet Bank și a capitalului de lucru. Perioada de maturitate a creditului este de 7 ani, cu o dobândă ROBOR (3M) + 3% pe an. Banca va percepe un comision de acordare de 0,15% aplicabil la valoarea aprobată a facilității de credit, un comision de administrare de 0,30% anual începând cu anul 2 de finanțare, calculat la soldul facilității de credit, precum și un comision de reziliere anticipată a contractului de 1,25% din surse proprii, respectiv 2,5%, aplicabil în cazul refinanțărilor. Acționarii au aprobat și deschiderea de conturi curente în euro și lei la OTP Bank și garantarea creditului cu mai multe terenuri intravilane și extravilane (38,1 hectare), imobile și spații comerciale din județul Constanța. Înființată în 2009 în orașul Constanța, Easy Credit 4 All IFN este o societate pe acțiuni, cu un capital social de 30,7 milioane de lei, specializată în acordarea de credite de consum.

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru exercitiul financiar 2016. TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
1. PROFILUL TRANSILVANIA LEASING si CREDIT IFN SA
SCURTA PREZENTARE
Denumirea societatii comerciale: TRANSILVANIA LEASING si CREDIT IFN SA
Sediul social: Brasov, Bdul Eroilor, nr.3a, mezanin.
Forma juridica: societate pe actiuni (S.A.)
Telefon: 0268/315172, 0268/315173, fax: 0268/319455
Pagina de internet: http://www.transilvanialeasingsicredit.ro
Activitatea principala: leasing financiar
Codul CAEN: 6491
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO9845734
Numar de ordine la Registrul Comertului” J08/1457/1997
BNR: RG-PJR-08-110060/02.10.2008; RS-PJR-08-110060/13.05.2009
Capital social subscris si varsat: 51.569.000 lei
Societatea are ca obiect principal de activitate acordarea de credite: leasing financiar,
credite de consum, credite ipotecare, linii de credit, credit auto, pentru persoane
juridice, persoane fizice autorizate si persoane fizice.
In prezent societatea isi desfasoara activitatea la sediul central din Brasov si la sediile
secundare din Cluj-Napoca, Bucuresti si Sibiu.
STRUCTURA ACTIONARI
Transilvania Leasing si Credit IFN SA are un capital social de 51.569.000 lei, impartit in
515.690.000 actiuni, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Potrivit datelor furnizate
de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de 31.12.2016 actionariatul societatii
avea urmatoarea structura sintetica:
Denumire actionar Numar actiuni Cota detinere
SIF Transilvania SA 353.282.752 68,51%
SIF Muntenia SA 127.498.395 24,72%
Alti actionari 34.908.853 6,77%
TOTAL 515.690.000 100,00%
Pro
ACTIUNI
Incepand cu data de 11.07.2013, actiunile Transilvania Leasing si Credit au fost listate la
Bursa de Valori Bucuresti, segment ATS, categorie AeRO Premium, simbol
tranzactionare: TSLA.
Pretul de deschidere pentru actiunea TSLA la inceputul anului 2016 a fost de 0,0306
lei/actiune, iar pretul de inchidere la fínele anului 2016 a fost de 0,0270 lei/actiune,
atingand in cursul anului un maxim de 0,0316 lei/actiune.
P a g i n a | 3
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Volumul de actiuni tranzactionate in anul 2016 a fost de 7.954.346 actiuni,
corespunzator unei valori tranzactionate de 209.657 lei, respectiv un pret mediu de
0,0264 lei/actiune.
Evolutia pretului de tranzactionare corelata cu volumul de tranzactionare este redata in
graficul de mai jos:
DIVIDENDE
Dividendele se distribuie actionarilor in cuantumul si termenul stabilit de adunarea
generala a actionarilor.
Evolutia dividendelor distribuite in exercitiile precedente, se prezinta astfel:
-lei –
Indicator 2014 2015 2016
Rezultat distribuibil 1.207.888 1.009.199 759.347
Dividende totale 618.828 618.828 515.690
Nr actiuni 515.690.000 515.690.000 515.690.000
Dividende / actiune 0,0012 0,0012 0,0010
Rata de distribuire a
dividendului 51% 61% 68%
P a g i n a | 4
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PLATA DIVIDENDELOR
Dividendele se distribuie actionarilor in cuantumul si termenul stabilit de adunarea
generala a actionarilor, iar plata acestora se face conform procedurii de distribuire a
dividendelor facuta public actionarilor anterior datei platii acestora.
Dividendul brut cuvenit actionarilor se determina proportional cu numarul de actiuni
detinute prin inmultirea dividendului per actiune cu numarul de actiuni detinute.
Impozitul pe dividende se retine la sursa si se plateste conform prevederilor normei
fiscale privind impozitul pe dividende iar dividendul net calculat ca diferente dintre
dividendul brut si impozitul pe dividend se plateste actionarilor.
2. GUVERNANTA CORPORATIVA
ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA
Conform prevederilor actului constitutiv Transilvania Leasing si Credit a adoptat
sistemul unitar de administrare a societatii alcatuit din Consiliu de administratie si
Conducere executiva.
Actul constitutiv si reglementarile interne contin prevederi privind rolul si atributiile
acestor organe de administrare si conducere si delimitarea clara intre responsabilitatile
si atributiile acestora.
Membrii organelor de administrare si conducere promoveaza standarde ridicate
profesionale si de calitate privind resursele umane si serviciile prestate.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Structura
Consiliul de Administratie este format din 3 administratori, alesi de Adunarea Generala
a Actionarilor pentru un mandat de patru ani. Toti membri consiliului sunt membri
neexecutivi.
In exercitiul financiar 2016, componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:
– Iulian STAN – Presedinte / Presedinte al Comitetului de Audit;
– Tatiana LEAHU – Membru neexecutiv / Membru al Comitetului de Audit;
– Dragos CALIN – Membru neexecutiv.
Responsabilitate si atributii
Rolul, responsabilitatea, atributiile si modul de organizare si desfasurare a activitatii
consiliului sunt reglementate de Legea 31/1990 – legea societatilor, Legea 93/2009
P a g i n a | 5
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
privind institutiile financiare nebancare, actul constitutiv al societatii, contractul de
administrare si normele interne ale IFN.
Consiliul de administratie stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltarea
ale IFN, politicile contabile, sistemul de control financiar si supravegheaza activitatea
IFN si a conducerii executive.
Consiliul de administratie aproba política de management a riscurilor semnificative,
normele interne de creditare, structura organizatorica si planificarile financiare.
Administratorii indeplinesc cerintele de eligibilitate necesare administrarii
corepunzatoare a activitatii IFN din punct de vedere al reputatiei, pregatirii profesionale
si experientei profesionale.
Activitatea Consiliului de Administratie in 2016
Consiliul de administratie se intruneste in sedinta ori de cate ori este necesar, cel putin
odata la trei luni, in baza convocatorului care precizeaza: data, locul si proiectul ordinii
de zi.
Deliberarile sedintei sunt consemnate intr-un proces verbal care cuprinde numele
participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile adoptate, numarul de voturi intrunite si
opiniile separate.
Deliberarile consiliului se pot realiza si in baza convocatorului prin corespondenta
electronica, care precizeaza data si proiectul ordinii de zi, iar exprimarea votului se face
prin corespondenta electronica, in scris, care se ataseaza procesului verbal al sedintei.
In cursul anului 2016 au avut loc 6 reuniuni ale consiliului de administratie la sediul
societatii si 10 sedinte prin corespondenta electronica la care au fost adoptate 34
respectiv 18 decizii.
Obiectul dezbaterilor in sedintele consiliului de administratie care au fost incluse pe
ordinea de zi au vizat:
– Situatiile financiare lunare/trimestriale/semestriale/anuale;
– Rapoarte lunare/trimestriale/semestriale/anuale privind activitatea de creditare;
– Programul anual de activitate si bugetul anual al IFN;
– Strategia si profilul de risc al IFN;
– Rapoarte trimestriale ale comitetului de administare a riscurilor privind
administrarea riscurilor semnificative;
– Rapoarte trimestriale ale comitetului de audit privind misiunile de audit intern;
– Raport anual privind activitatile desfasurate in domeniul controlului intern,
administrarii riscurilor semnificative si auditului intern;
P a g i n a | 6
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
– Rapoarte lunare/trimestriale/semestriale/anuale privind litigiile si procedurile
juridice;
– Rapoarte curente/semestriale/anuale diseminate pietei de capital;
– Actualizarea normelor interne de creditare;
– Modificarea organigramei societatii;
– Aprobarea finantarilor care intra in competenta consiliului de adminstratie.
CONDUCEREA EXECUTIVA
Atributiile de conducere a activitatii institutiei financiare nebancare sunt delegate de
catre Consiliul de administratie catre doi directori, pe baza de contract de mandat,
numind pe unul dintre ei director general.
Directorul general asigura coordonarea tuturor activitatilor IFN si reprezinta institutia in
relatiile cu tertii.
Structura conducerii executive este:
– Ioan MANEA – Director general / Presedinte al Comitetului de Administrare a
Riscurilor.
– Anca MUSTATA – Director economic / Membru al Comitetului de Administrare a
Riscurilor.
COMITETUL DE AUDIT
Comitetul de audit este un organ consultativ compus din doi membri neexecutivi ai
Consiliului de Administratie alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.
Comitetul de Audit functioneaza in baza normei interne proprii de organizare si
functionare si analizeaza, independent de conducerea executiva, pertinenta metodelor
contabile si a procedurilor interne de colectare a informatiilor, evalueaza calitatea
controlului intern, in special in ceea ce priveste masurarea, supravegherea si controlul
riscurilor semnificative.
Componenta Comitetului de Audit in anul 2016 a fost urmatoarea:
– Iulian STAN – presedinte
– Tatiana LEAHU – membru
Pe parcursul anului 2016 au avut loc 4 sedinte ale comitetului de audit avand ca obiect
analiza rapoartelor de audit intern si audit financiar si au fost adoptate 4 decizii ale
comitetului.
COMITETUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR
Comitetul de Administrare a Riscurilor (C.A.R.) este un comitet permanent cu rol
decizional, format din trei membrii, conducatori ai instututiei financiare nebancare si a
P a g i n a | 7
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
departamentelor a caror activitate este supusa riscurilor semnificative, numit de catre
Consiliul de Administratie.
C.A.R. este responsabil pentru eficienta gestionarii riscurilor semnificative in cadrul IFN
(riscul de credit, riscul de piata, riscul de lichiditate, riscul operational si riscul
reputational), atributiile, componenta si modul de organizare si functionare stabilidu-se
prin regulament intern aprobat de Consiliul de Administratie.
Comitetul de administrare a riscurilor este condus de Directorul general si a avut
urmatoarea componenta:
– Ioan MANEA – presedinte;
– Anca MUSTATA – membru;
– Otilia MOISE – membru.
Atributiile C.A.R. se refera in principal la dezvoltarea procedurilor adecvate pentru
identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor semnificative.
Rapoartele CAR privind activitatea de administrare a riscurilor semnificative sunt
prezentate trimestrial consiliului de administratie.

AUDITUL INTERN
Activitatea de audit intern este organizata intern in cadrul unui compartiment al
societatii de catre o persoana autorizata, membru al Camerei Auditorilor Financiari din
Romania, si isi desfasoara activitatea in baza planului anual de audit intern, aprobat de
Consiliul de Administratie, care include obiectivele, termenele si frecventa misiunilor de
audit.
Rapoartele de audit intern sunt transmise conducerii executive, comitetului de audit si
consiliului de administratie.
AUDITUL FINANCIAR
Situatiile financiare anuale ale IFN sunt auditate si certificate de o societate de audit
financiar numita de catre Adunarea Generala a Actionarilor, pentru un mandat de 3 ani.
Situatile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016 au fost audítate de catre
societatea ABA Audit SRL, membra a CAFR.
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste in sedinte ordinara, cel putin odata pe
an, in termen de cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, sau sedinte
extraordinare ori de cate ori este necesar.
P a g i n a | 8
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
In cursul exercitiului financiar 2016 adunarea generala s-a intrunit de trei ori, in data de
12.01.2016, in sedinta ordinara, pentru alegerea membrilor consiliului de administratie
si comitetului de audit, in data de 23.03.2016, in sedința ordinara pentru aprobarea
situatilor financiare anuale ale exercitiului financiar 2015, repartizarea profitului,
planificarea financiara pentru anul 2016 si in data de 09.12.2016, in sedinta ordinara,
pentru aprobarea planificarii financiare pentru anul 2017.
DREPTURILE ACTIONARILOR
Transilvania Leasing si Credit IFN asigura un tratament egal tuturor actionarilor.
Dreptul la vot
Actiunile IFN sunt nominative, dematerializate si indivizibile si confera actionarilor
drepturi egale.
Orice actiune detinuta da dreptul posesorului la un vot in cadrul adunarii generale, cu
exceptia cazurilor speciale in care dreptul de vot este suspendat.
Actionarii isi pot exercita dreptul la vot personal, prin reprezentant sau pot vota prin
corespondenta. Procedura de vot, formularele de imputerniciri si buletinele de vot prin
corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor pe web site-ul IFN
http://www.transilvanialeasingsicredit.ro, in sectiunea speciala destinata actionarilor.
Dreptul la dividende
IFN are o politica predictibila privind distributia anuala de dividende adoptata de
consiliu de administratie ca linie directoare pe care IFN intentioneaza sa o urmeze. Rata
de distributie a dividendelor prognozata este de 68% din profitul distribuibil.
Dividendele se distribuie actionarilor in cuantumul si termenul stabilit de adunarea
generala a actionarilor iar plata acestora se face conform procedurii de distribuire a
dividendelor, facuta public actionarilor anterior datei platii.
Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare confera drept egal la dividend
detinatorului acestuia, iar dividendul brut cuvenit actionarilor se determina proportional
cu numarul de actiuni detinute prin inmultirea dividendului per actiune cu numarul de
actiuni detinute.
Impozitul pe dividend se retine la sursa si se plateste conform prevederilor normei fiscale
privind impozitul pe dividende iar dividendul net calculat ca diferente dintre dividendul
brut si impozitul pe dividend se plateste actionarilor.
Dreptul la informare
Transilvania Leasing si Credit IFN furnizeaza actionarilor informatii relevante si acces la
aceleasi informatii in acelasi timp, in vederea exercitarii in mod echitabil a drepturilor
acestora.
P a g i n a | 9
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Principiul IFN in materie de comunicare vizeaza diseminarea rapida si nediferentiata a
informatiilor relevante si egalitatea accesului la informatii pentru toti investitorii in
general si actionarii in special.
In ce priveste relatia cu investitorii IFN a inclus in pagina proprie de internet o sectiune
dedicata relatiilor cu acestia prin care se disemineaza informatii relevante de interés
pentru investitori, referitoare la: situatii financiare, planificari financiare, dividende,
cotatie actiuni, reglementari corporative.
Diseminarea informatiilor catre investitori si actionari se realizeaza si prin sistemul
rapoartelor curente si rapoartelor periodice (semestriale si anuale) publicate pietei de
capital prin sistemul de comunicare al Bursei de valori Bucuresti.
Astfel, in cursul anului 2016 IFN a diseminat urmatoarele rapoarte prin sistemul de
comunicare al BVB:
– 13.01.2016- Raport curent hotarari AGOA 12.01.2016;
– 13.01.2016 – Raport curent decizie CA 13.01.2016, alegere Presedinte CA;
– 12.02.2015 – Raport curent convocare AGOA 23.03.2016;
– 15.02.2016 – Comunicare propunere repartizare profit 2015;
– 23.03.2016 – Raport curent hotarari AGOA 23.03.2016;
– 23.03.2016 – Raport anual situatii financiare 2015;
– 24.03.2016 – Rport curent decizie CA prelungire mandat directori;
– 10.05.2016 – Raport curent procedura distribuire dividende 2015;
– 15.06.2016 – Comunicare declaratie guvernanta corporativa;
– 31.08.2016 – Raport semestrial situatii financiare semestrul I 2016;
– 02.11.2016 – Raport curent convocare AGOA 09.12.2016;
– 09.11.2016 – Raport curent hotarari AGOA 09.12.2016.
Declaratia de Guvernanta Corporativa este prezentata in anexa la prezentul raport.
3. RESURSE UMANE
Structura personalului
Personal existent la 01.01.2016: 25 persoane;
Recrutari in anul 2016: 1 persoane;
Incetarea contractului de munca: 3 persoane
Personal la 31.12.2016: 23 persoane.
Din punct de vedere al perioadei de munca , din totalul de 23 persoane :
– 2 persoane au contract de mandat pe perioada determinata;
– 1 persoana are contract de munca pe perioada determinata;
– 20 persoane au contract de munca pe perioada nedeterminata.
P a g i n a | 10
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pregatirea personalului
Programul de pregatire profesionala al IFN vizeaza formarea profesionala initiala si
continua, segment complex si multidimensional al managementului resurselor umane,
avand ca obiectiv cresterea calitatii resursei umane care trebuie sa tina pasul cu ritmul
si amploarea schimbarilor intervenite in mediul intern si extern.
Sistemul de formare profesionala are ca misiune asigurarea I.F.N. cu personal pregatit,
competent, orientat spre performanta si integru, dedicat in mod constient interesului
comun al organizatiei si capabil sa-si indeplineasca responsabilitatile la standarde
profesionale ridicate.
Sistemul de pregatire profesionala este construit pe trei piloni:
Pregatire profesionala de specialitate;
Pregatire interna in cadrul IFN;
Pregatire individuala.
In cursul anului 2016 au fost furnizate traininguri urmatoarelor categorii de personal:
– Programe integrate de formare pentru angajatii din zona de vanzari, administrare
credite, management risc, juridic, economic, care a cuprins module de cunoastere
a normelor interne specifice departamentului, module de cunoastere a produselor
si aplicatiei informatice noi, module de riscuri si control intern, modul procedura
insolvență, modul reglementari fiscale, etc;
– Programe de formare interna punctuale, in functie de cerintele de reglementare si
de business, workshop-uri: reglementari fiscale noi, norme interne credit auto,
actualizare norme interne creditare, etc.
– Pregatire individuala continua si evaluare interna.
4. MANAGEMENTUL RISCULUI
Administrarea riscurilor semnificative in cadrul Transilvania Leasing si Credit IFN
reprezinta un proces focalizat pe analiza principalelor categorii de riscuri definite prin
profilului de risc, in vederea maximizarii raportului dintre beneficii si riscurile asociate.
Structurile implicate in activitatea de administrare a riscurilor sunt:
Consiliul de Administratie
Comitetul de Audit
Comitetul de Administrare a Riscurilor
Conducerea executiva
Auditul intern
Departamentul de Management Risc
Consiliul de Administratie
Consiliul de Administratie aproba profilul si strategia de risc a societatii, stabileste
apetitul al risc si nivelul de toleranta si asigura transpunerea corespunzatoare a acestora
la nivel operational, de catre conducerea executiva.
P a g i n a | 11
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Comitetul de Audit
Comitetul de Audit are un rol important in evaluarea eficientei sistemului de control
intern. Aceasta structura analizeaza cadrul intern de monitorizare a riscurilor, in scopul
asigurarii coerentei si conformitatii acestuia cu reglementarile in vigoare.
Comitetul de Administrare a Riscurilor
Comitetul de Administrare a Riscurilor dezvolta politici si proceduri adecvate pentru
identificarea, evaluarea si controlul riscurilor semnificative si stabileste limitele privind
expunerea la riscuri, precum si sisteme de raportare corespunzatoare.
Conducerea executiva
Consiliul de Administratie deleaga gestionarea activitatii catre conducerea executiva,
care asigura si raspunde de implementarea politicii de risc, precum si de conformitatea
cu cerintele de reglementare interne si externe.
Auditul intern
Auditul intern este un pilon central al sistemului de control intern care evalueaza
periodic toate procesele de afaceri si contribuie la consolidarea si imbunatatirea acestora.
Departamentul Management Risc
Departamentul Management Risc are atributii de organizare si desfasurare a activitatilor
de analiza si evaluare a riscului la nivel global, de portofoliu de active si pasive, in
conformitate cu Strategia si Profilul de risc al IFN, precum si atributii de identificare,
evaluare si monitorizare a riscurilor semnificative, monitorizarea indicatorilor de risc
specifici si a sistemului de limite stabilite.
Profilul de risc asumat de Transilvania Leasing si Credit IFN pentru anul 2016, in
concordanta cu strategia si politicile de risc asumate pentru fiecare categorie de risc
semnificativ in parte a fost stabilit de risc mediu.
Definirea profilului de risc s-a efectuat prin agregarea tipurilor de riscuri la care este
expusa IFN, in functie de dimensiunea impactului pe care fiecare risc il poate produce
asupra reputatiei si/sau a profitului.
In cadrul activitatii de administrare a riscurilor IFN dispune de proceduri specifice de
administrare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor.
Administrarea riscurilor se concentreaza pe urmatoarele categorii principale de riscuri:
RISCUL DE CREDIT
Riscul de credit reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor
estimate, ca urmare a neindeplinirii de catre contrapartida a obligatiilor contractuale.
P a g i n a | 12
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Riscul de credit continua sa fie riscul cu cel mai mare impact asupra profitabilitatii IFN,
fiind evaluat si monitorizat atat la nivelul fiecarui client/ grup de clienti cat si la nivel de
portofoliu.
Riscul de credit este diminuat printr-un grad confortabil de acoperire cu provizioane a
pierderilor potentiale din activitatea de creditare (nivel 92% la 31 decembrie 2016).
De asemenea rata creditelor neperformante s-a diminuat constant, de la 4,8% in anul
2014, la 4,7% in anul 2015 respectiv 2,0% la 31.12.2016.
Ponderea sumelor restante în total sume datorate raportate la CRC a fost la fínele lunii
decembrie 2016 de 1,47% în cazul Transilvania Leasing si Credit IFN SA, situandu-se sub
media sectorului IFN-ri (rata default 8,31%) respectiv sub media sectorul bancar (rata
default 8,87%). (Sursa: BNR).
RISCUL DE PIATA
Riscul de piata reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor
estímate, care apare din fluctuatiile pe piata a preturilor, ratei dobanzii si cursului
valutar. Cele doua componente ale riscului de piata cu impact semnificativ asupra
activitatii desfasurate de Transilvania Leasing si Credit IFN sunt riscul de rata a
dobanzii si riscul valutar, care sunt monitorizate si raportate cu periodicitate lunara.
La fínele anului 2016 activele sensibile la rata dobanzii inregistreaza o pondere de 86%
din capitalul nematurat. Societatea nu inregistreaza imprumuturi primite de la institutii
de credit.
Din perspectiva riscului valutar, expunerea la riscul valutar s-a diminuat semnificativ,
pozitia valutara lunga pe moneda EUR inregistrand o diminuare de la 29% la fínele
anului 2014, la 20% la fínele anului 2015, respectiv 14,8% la fínele anului 2016. Pozitia
valutara totala reprezintă la fínele lunii decembrie 2016 un nivel de 14,8% din fondurile
proprii.
RISCUL DE LICHIDITATE
Reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si a capitalului,
determinat de incapacitatea IFN de a-si indeplini obligatiile la scadenta acestora sau de a
acoperi necesarul de finantare suplimentar pentru portofoliul de credite.
IFN analizeaza riscul de lichiditate pe benzi de scadenta si monitorizeaza cu frecventa
lunara indicatorii specifici de lichiditate. In perioada de referinta indicele lichiditatii a
inregistrat o valoare mare supraunitara, respectiv 5,15% la fínele lunii decembrie 2016.
P a g i n a | 13
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
RISCUL OPERATIONAL
Este definit ca fiind riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor
estimate, care este determinat fie de factori interni (utilizarea unor procese, sisteme sau
resurse umane inadecvate ori care nu si-au indeplinit functia in mod corespunzator) fie
de factori externi (conditii economice, nivelul tehnologiilor, etc). Riscul operational se
monitorizeaza lunar prin indicatori specifici si se raporteaza trimestrial.
RISCUL REPUTATIONAL
Reprezinta riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca
urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea institutiei financiare nebancare.
Riscul se monitorizeaza lunar si se raporteaza trimestrial.
Din prisma administrarii riscului operational si reputational, nu au fost inregistrate
prejudicii in exercitiul financiar 2016, expunerea IFN la aceste riscuri fiind redusa.
5. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII IN ANUL 2016
5.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau
factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii
La data raportului nu avem cunostinta despre elemente, evenimente sau factori de
incertitudine care ar putea afecta in mod semnificativ lichiditatea societatii, indicele
lichiditatii inregistrand valori confortabile.
5.2. ACTIVITATEA COMERCIALA
Principalele categorii de servicii financiare oferite de Transilvania Leasing si Credit
IFN SA sunt:
– leasingul financiar (auto, echipamente si imobiliar);
– acordarea de credite: credite ipotecare, credite pentru investitii, credite
auto, credite nevoi temporare, linii de credit si credite de consum;
– bancassurance – activitati de intermediere a produselor de asigurari care
sunt complementare serviciilor de creditare desfasurate prin reteaua proprie;
– activitati de schimb valutar pentru persoanele fizice in legatura cu
activitatea de creditare inclusa in obiectul de activitate.
Oferta de servicii financiare a societatii a fost diversificata si adaptata conditiilor de
piata si mediului concurential pentru cresterea portofoliului de credite, iar pentru clientii
cu dificultati de rambursare s-au oferit solutii personalizate de restructurare a creditelor.
P a g i n a | 14
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Activitatea de creditare realizata de societate in perioada 2014 – 2016, se prezinta
astfel:
Expuneri brute (mii lei) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

dupa tipul finantarii 53.575 51 354 51 261
leasing 20 348 25 426 25 149
credite 33 227 25 928 26 112
dupa tipul clientelei 53 575 51 354 51 261
persoane juridice 52 605 50 507 50 487
persoane fizice 970 847 774

Expunerile brute inregistrate fata de persoane juridice detin un procent de 98% din
totalul finantarilor acordate de IFN.
Activitatea de finantare sub forma de leasing financiar inregistreaza o pondere de 49%
fata de nivelul de 51% ponderea activitatii de creditare, la 31.12.2016.
Expunerea bruta a societatii la finalul anului 2016 insuma 51.261 mii lei, inregistrand o
scadere nesemnificativa de 0.2% fata de nivelul anului anterior, insa se observa
P a g i n a | 15
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
reducerea semnificativa a nivelului de provizioane cu 45% fata de nivelul anului anterior,
de la valoarea de 1.770 mii lei in 2015 la 977 mii lei la fínele anului 2016.
5.3.Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor
economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.
Principalii factori macroeconomici, care au avut implicatii majore asupra veniturilor IFN
sunt :
RATA INFLATIEI
Rata anuala a inflatiei s-a mentinut pe parcursul anului 2016 sub limita inferioara a
intervalului de variatie de ±1 punct procentual din jurul tintei anuale de 2,5 la suta.
La finalul anului curent, rata anuala a inflatiei s-a situat la -0,54% fata de -0,93% la
decembrie 2015.
RATELE DE REFERINTA ALE DOBANZII
Rata dobanzii de politica monetara a fost mentinuta la nivelul anului precedent
respectiv 1,75%.
Evolutia ratelor interbancare
Indicele ROBOR 6M si-a continuat
tendinta de scadere, inregistrand la fínele
anului 2016 valoarea de 1,11 fata de 1,34
la inceput de an.
Indicele EURIBOR 6M s-a plasat pe un
trend descendent, inregistrand valori
negative la final de an, respectiv un nivel de
-0,22 la decembrie 2016 fata de -0,04 la
decembrie 2015.
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
Evolutie indice Robor6M
ian 2014- dec 2016
-0.30
-0.20
-0.10
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
Jan14
Mar14
May14
Jul14
Sep14
Nov14
Jan15
Mar15
May15
Jul15
Sep15
Nov15
Jan16
Mar16
May16
Jul16
Sep16
Nov16
Evolutie indice Euribor 6M
ian 2014 – dec 2016
P a g i n a | 16
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
EVOLUTIA CURSULUI DE SCHIMB
Moneda nationala s-a depreciat fata de moneda euro cu 0,37% fata de 31 decembrie
2015, in timp ce variatia ratei medii a cursului leu/eur comparativ cu anul anterior arata
o depreciere a monedei nationale cu 1,02%.
4.20
4.25
4.30
4.35
4.40
4.45
4.50
4.55
4.60
4.65
4.70
Jan14
Mar14
May14
Jul14
Sep14
Nov14
Jan15
Mar15
May15
Jul15
Sep15
Nov15
Jan16
Mar16
May16
Jul16
Sep16
Nov16
Curs zi lnic EUR
ian 2014 – dec 2016
4.20
4.25
4.30
4.35
4.40
4.45
4.50
4.55
4.60
4.65
4.70
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Curs zi lnic EUR
2014-2016
2014 2015 2016
6. POZITIA FINANCIARA
Patrimoniul societatii Transilvania Leasing si Credit IFN insumeaza o valoare de
60.548 mii lei, cu 1% mai redus fata de 31 decembrie 2015 si cu 0.2 mai mare fata de 31
decembrie 2014.
Activ (mii lei) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 2016/
2015

Disponibilitati 8 469 2 730 1 647 -40%
Creante asupra clientelei 43 728 48 291 49 403 2%
Actiuni si alte titluri cu
venit variabil 3 215 4 945 3 855 -22%
Imobilizari corporale si
necorporale 1 402 1 445 1 093 -24%
Alte active 3 333 3213 4 272 33%
Chelt inreg in avans si
venit angajate 273 247 278 12%
Total activ 60.420 60 871 60 548 -1%
P a g i n a | 17
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Din totalul activului societatii ponderea majoritara este detinuta de creantele asupra
clientelei, ele reprezentand 82% din total activ, in crestere cu 2% fata de anul precedent.
La data de 31.12.2016, valoarea disponibilitatilor a scazut cu 40% fata de perioada
anterioara similara, datorita cresterii plasamentelor in portofoliul de leasing si credit.
Imobilizarile corporale si necorporale au inregistrat o reducere de 24% fata de anul
2015, ca urmare a vanzarii unui imobil.
Alte active inregistreaza o crestere de 33% fata de anul precedent. Ponderea acestei
pozitii de active este detinuta de stocuri in procent de 94%.
Cheltuieli inregistrate in avans si venituri angajate prezinta o crestere cu 12% fata de
anul 2015.
Pasiv (mii lei) 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 2016/
2015
Alte datorii 1 649 1 829 816 -55%
Venituri inreg in avans 0 19 –
Alte provizioane 297 36 550 1428%
Capitaluri proprii 58 474 58 987 59 182 0.30%
Total pasiv 60 420 60 871 60 548 -1%
Pasivul societatii este dominat in proportie de 98% de capitalurile proprii, care au
inregistrat o crestere de 0.3% fata de anul 2015.
Pozitia alte este cu 55% mai redusa fata de anul anterior si este reprezentata in cea mai
mare parte de datoriile curente fata de furnizori si bugetul statului.
Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a
tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate
Imobilizarile corporale si necorporale insumeaza 1 093 mii lei la 31 decembrie 2016 fata
de 1 445 mii lei in perioada similara a anului precedent, inregistrand o scadere cu 24%.
P a g i n a | 18
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
7. REZULTATUL FINANCIAR
Contul de profit si
pierdere
mii lei
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 2016/2015
Dobanzi nete 3 382 2 961 2 612 -12%
Comisioane nete 800 919 827 -10%
Profit net din operatiuni
financiare -83 215 156 -27-
Alte venituri nete 720 535 1 147 -26%
Cheltuieli generale -4 037 -3 959 -3 762 -5%
Costul net al riscului 750 478 118 -75
Rezultatul brut 1 532 1 149 1 098 -4%
Rezultatul net al
exercitiului financiar 1 284 1 067 814 -24%
Dobanzile nete s-au diminuat cu 12% fata de perioada similara a anului trecut, ca urmare
a scaderii ratelor de dobanda inregistrate de indicii de referinta euribor si robor si a
diminuarii marjelor fixe de dobanda.
Comisioanele nete au scazut cu 10% fata de 31 decembrie 2015.
Rezultatul brut la 31 decembrie 2016 este profit in suma de 1 098 mii lei, cu 4% mai
putin fata de profitul brut inregistrat la 31 decembrie 2015.
INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI
Principalii indicatori economico financiari se prezinta astfel:
Indicator 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
Rentabilitatea capitalului (ROE) 2.20% 1.81% 1.38%
EPS 0.0025 0.0021 0.0016
Indicele lichiditatii 4.5 4.82 5.14
Cash flow
Numerar la inceputul perioadei: 2.730.419 lei;
Numerar la sfarsitul perioadei: 1.646.993 lei.
P a g i n a | 19
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
In cursul anului 2016 societatea a inregistrat un flux de trezorerie negativ de 1 mil lei, ca
efect principal al plasamentelor efectuate in cadrul activitatii curente de creditare.
8. GRADUL DE REALIZARE A INDICATORILOR SI OBIECTIVELOR DE
PERFORMANTA IN 2016
Pentru anul 2016 gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta,
se prezinta astfel:
 Indicatori de performanta : profit, profit brut/capitaluri proprii– grad de
indeplinire de 103%.
 Obiective de performanta: dezvoltarea si consolidarea afacerii –cresterea
ponderii activitatii de leasing, mentinerea ratei creditelor neperformante,
atragerea de surse externe de finantare- grad de indeplinire de 219%.
Printre principalele realizari ale societatii in anul 2016 se numara:
 Indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti de Adunarea Generala a
Actionarilor prin planificarea bugetara;
 Imbunatirea calitatii portofoliului de credite;
 Cresterea ponderii finantarilor in moneda nationala cu efect asupra
diminuarii riscului valutar.
9. PROPUNERILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Consiliul de administratie propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
urmatoarele:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2016;
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31
decembrie 2016, conform propunerii consiliului;
3. Decarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea
desfasurata in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.
Presedintele Consiliului de administratie
Dr. ec. STAN IULIAN
P a g i n a | 20
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CONTACTE
Sediul central BRASOV
B-dul Eroilor, nr. 3A, mezanin,
Centrul de Afaceri Cristiana – Brasov, România
Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455
Email: office@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct de lucru CLUJ-NAPOCA
Str. Bucuresti, Nr. 16, Parter – Cluj Napoca, România
Tel/fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005
Email: officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct de lucru BUCURESTI
Splaiul Unirii, nr.16, et.3, Bucuresti, România
Tel/fax: 031.436.1428/
Email: officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct de lucru SIBIU
Str. Revolutiei, nr.1, et.2 – Sibiu, România
Tel/fax: 0369/432724
Email: officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro
P a g i n a | 1
DECLARATIE DE CONFORMITATE
GUVERNANTA CORPORATIVA
Indicativ Principii/ Recomandari/ Prevederi de indeplinit DA NU Observatii
A1
Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include
termenii de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale
societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie sa fie
prevazuta in regulamentul Consiliului.
X
A2
Orice alte angajamente și obligatii profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv
pozitii executive și neexecutive în Consiliul unor societati și institutii non-profit, vor fi
aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire și pe perioada mandatului.
X
A3
Orice membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice
legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentând peste 5% din
toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de legatura care poate
afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.
X
A4 Raportul anual va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea
Președintelui. Trebuie sa contina de asemenea numarul de sedinte ale Consiliului. X
Indeplinita partial; Informarea privind
evaluarea Consiliului se va include in
urmatorul raport anual.
A 5
Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta
cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde cel putin
urmatoarele:
X Nu este cazul
A 5.1 Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat X Nu este cazul
A 5.2
Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori
de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau
perioadice astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.
X Nu este cazul
A 5.3
Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice
informatie pe care in mod rezonabil o solicita consultantul autorizat pentru indeplinirea
responsabilitatilor ce-I revin.
X Nu este cazul
A 5.4
Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate
aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului
Autorizat.
X Nu este cazul
P a g i n a | 2
B1
Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala
reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente
raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.
X
B2
Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata
(departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti
independente care va raporta Consiliului, ia, in cadrul societatii ii va raporta direct
directorului general.
X
C1
Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale
membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si
valoarea totala a bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea
ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.
X
Informatii incluse in situatiile
financiare anuale 2016;
D1
Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii – facut cunoscut
publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. În
afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe
pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, în limbile româna și
engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:
X
Indeplinita partial; Diseminarea
informatiilor se efectueaza in limba
romana; In curs de implementare
D1.1 Principalele regulamente ale societatii: actul constitutiv si regulamentele interne ale
organelor statutare X
D1.2 CV-urile membrilor organelor statutare; X
D1.3 Rapoartele curente și rapoartele periodice X
D1.4 Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi și materialele
aferente; hotararile adunarilor generale; X
D1.5
Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte
evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui
actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni;
X
D1.6
Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice:
anularea/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea /
reinoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker.
X
D.1.7
Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea
dedicate acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale
unei persoane care are capacitatea de a furniza la cerere informatiile corespunzatoare
X
P a g i n a | 3
D2
O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii ca un set de
directii referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi
publicate pe pagina de internet a societatii.
X In curs de implementare
D3
O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi
furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluzii cuantificate ale studiilor care vizeaza
determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (așa
numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta în vedere și
continutul prognozelor. Daca sunt publicate, prognozele vor fi parte a rapoartelor
anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicata pe pagina
de internet a societatii.
X In curs de implementare
D4 O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa
permita participarea unui numar cat mai mare de actionari. X
D5
Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire
la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului
operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.
X
Indeplinita partial; Diseminarea
informatiilor se efectueaza in limba
romana; In curs de implementare
D6
O societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si
investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in
sectiunea Relatii cu investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul
respectiv intalniri/conferinte telefonice.
X In curs de implementare
Presedinte Consiliu de Administratie ,
Dr.ec. IULIAN STAN
Navigare rapidă
S1044_A1.0.0 /08.03.2017 Suma de control 51.569.000 Versiuni Atenţie !
Entitatea TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA
Tip situaţie financiară/ raportare contabilă : SF
Localitate
Brasov
Bloc Ap. Telefon
0268315172
Nr. Scara
3A
Strada
Bdul Eroilor
Judeţ Sector
Brasov
Număr din Registrul Comerţului J08/1457/1997 Cod unic de înregistrare 9 8 4 5 7 3 4
Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasă CAEN)
6491 Leasing financiar Adresa
Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
Sucursale din România ale instituţiilor străine
Bifaţi dacă
este cazul : Anul 2016
Semnătura electronică
Nr.de înregistrare în organismul profesional:
Numele şi prenumele
MUSTATA ANCA NICOLETA
Numele şi prenumele
MANEA IOAN
Calitatea
11–DIRECTOR ECONOMIC
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
An Semestru
Atenţie !
?
Profit/Pierdere 814.243
Datorii si capitaluri proprii – total 60.547.872 Indicatori
(lei)
LISTARE
ANULARE
DEBLOCARE
VALIDARE
Informatii Obs. Corelaţii
Semnătura __________________________________________
Semnătura ________________________________________
Situaţii financiare anuale întocmite de către:
a) instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind
instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
b) instituţiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de
servicii de plată, potrivit prevederilor art. 22 din OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
c) instituţii emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este
limitată la emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din
Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare.
Forma de proprietate 34–Societati comerciale pe actiuni
Nume şi prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit
ABA AUDIT SRL
Cod fiscal
14907434
Nr.de înregistrare în Registrul CAFR
305/23.12.2012
AUDITOR,
la data de 31.12.2016
Formular VALIDAT
Navigare rapidă
BILANT
la data de 31.12.2016
F10 – pag. 1
Cod 10 – lei –
ACTIV Cod
pozitie Nota Sold la:
01.01.2016 31.12.2016
A B C 1 2
Casa şi alte valori 010 8.118 25.916
Creanţe asupra instituţiilor de credit (033 + 036) 030 2.722.301 1.621.077
– la vedere 033 818.474 1.617.509
– alte creanţe 036 1.903.827 3.568
Creanţe asupra clientelei 040 48.290.707 49.402.836
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix (053 + 056) 050 0 0
– emise de organisme publice 053 0
– emise de alţi emitenţi, din care: 056 0 0
– obligatiuni proprii 058 0
Acţiuni si alte titluri cu venit variabil 060 4.944.807 3.855.217
Participaţii, din care: 070
– participaţii la instituţii de credit 075
Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care: 080
– părţi în cadrul instituţiilor de credit 085
Imobilizări necorporale, din care: 090 464.329 477.656
– cheltuieli de constituire 093
– fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu
oneros
096
Imobilizări corporale, din care: 100 980.520 615.582
– terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor
proprii 105
Capital subscris nevărsat 110
Alte active 120 3.212.673 4.271.908
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate 130 247.927 277.680
Total activ (010 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 +
110 + 120 + 130 ) (450) 140 60.871.382 60.547.872
Navigare rapidă
F10 – pag. 2
DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII Cod
pozitie Nota Sold la:
01.01.2016 31.12.2016
A B C 1 2
Datorii privind instituţiile de credit (303 + 306) 300
– la vedere 303
– la termen 306
Datorii privind clientela (317 + 318) 310
– la vedere 317
– la termen 318
Datorii constituite prin titluri (323 + 326) 320
– obligaţiuni 323
– alte titluri 326
Alte datorii 330 1.829.135 815.577
Venituri înregistrate în avans si datorii angajate 340 18.672
Provizioane (353 + 355 + 356): 350 36.468 549.772
– provizioane pentru pensii si obligaţii similare 353
– provizioane pentru impozite 355
– alte provizioane 356 36.468 549.772
Datorii subordonate 360
Capital social subscris 370 51.569.000 51.569.000
Prime de capital 380
Rezerve (392 + 394 + 399) 390 5.481.392 5.926.660
– rezerve legale 392 1.926.988 1.981.884
– rezerve statutare sau contractuale 394
– alte rezerve 399 3.554.404 3.944.776
Rezerve din reevaluare 400 927.516 393.482
Actiuni proprii (-) 410
Rezultat reportat
– Profit 423 534.034
– Pierdere 426
Rezultatul exercitiului financiar (din Formular 20)
– Profit (F20.243) 433 1.066.656 814.243
– Pierdere (F20.246) 436 0 0
Navigare rapidă
F10 – pag. 3
Repartizarea profitului 440 20 57.457 54.896
Total datorii si capitaluri proprii (300 + 310 + 320 + 330 + 340 +
350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 423 – 426 + 433 – 436 –
440 ) (140)
450 30 60.871.382 60.547.872
ELEMENTE IN AFARA BILANTULUI Cod
pozitie Nota Sold la:
01.01.2016 31.12.2016
A B C 1 2
Datorii contingente, din care: 600
– acceptări si andosări 603
– garanţii si active gajate 606
Angajamente, din care: 610 1.180.000 750.000
– angajamente aferente tranzacţiilor de vînzare cu posibilitate de
răscumpărare 615
Suma de control F10 : 504169442 / 712426274
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele şi prenumele
MANEA IOAN
Numele şi prenumele
MUSTATA ANCA NICOLETA
Nr.de înregistrare in organismul profesional:
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
Calitatea
11–DIRECTOR ECONOMIC
Formular VALIDAT
Navigare rapidă
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 31.12.2016
Cod 20 – lei –
F20 – pag. 1
DENUMIREA INDICATORULUI Cod
pozitie Nota Exercitiul financiar
31.12.2015 31.12.2016
A B C 1 2
Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care: 010 2.960.508 2.612.406
– aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix 015
Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate 020
Venituri privind titlurile (030=033 + 035 + 037) 030
– Venituri din acţiuni si alte titluri cu venit variabil 033
– Venituri din participaţii 035
– Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate 037
Venituri din comisioane 040 932.916 943.921
Cheltuieli cu comisioane 050 14.093 117.214
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 060 214.698 156.112
Alte venituri din exploatare 070 2.705.934 3.504.019
Cheltuieli administrative generale (080=083 + 087) 080 5.328.564 5.284.104
– Cheltuieli cu personalul, din care: 083 2.339.536 2.532.751
– Salarii 084 1.853.411 2.011.056
– Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 085 483.125 512.583
– cheltuieli aferente pensiilor 086 327.820 351.088
– Alte cheltuieli administrative 087 2.989.028 2.751.353
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale 090 138.284 120.192
Alte cheltuieli de exploatare 100 662.109 714.876
Corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii
contingente si angajamente 110 960.805 1.468.994
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru
datorii contingente si angajamente 120 1.438.933 1.586.840
Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de
imobilizări financiare, a participaţiilor si a părţilor în cadrul societăţilor
comerciale legate
130
Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au
caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor si a părţilor în cadrul
societăţilor comerciale legate
140
REZULTATUL ACTIVITATII CURENTE
– Profit (153=010 – 020 + 030 + 040 – 050 + 060 + 070 – 080 -090 – 100 – 110
+ 120 – 130 +140) 153 1.149.134 1.097.918
– Pierdere (156= – (010 – 020 + 030 + 040 – 050 + 060 + 070 – 080 -090 – 100 –
110 + 120 – 130 +140)) 156 0 0
Navigare rapidă
F20 – pag. 2
Venituri extraordinare 160
Cheltuieli extraordinare 170
REZULTATUL ACTIVITATII EXTRAORDINARE
– Profit (183=160 – 170) 183 0 0
– Pierdere (186= – (160 – 170)) 186 0 0
Venituri totale 190 8.802.444 9.559.754
Cheltuieli totale 200 7.653.310 8.461.836
REZULTATUL BRUT
– Profit (213=190 – 200) 213 1.149.134 1.097.918
– Pierdere (216=- (190 – 200)) 216 0 0
Impozitul pe profit 220 82.478 283.675
Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus 230
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR
– Profit (243=213 – 216 – 220 – 230) 243 1.066.656 814.243
– Pierdere (246=- (213 – 216 – 220 – 230)) 246 0 0
Suma de control F20 : 89235773 / 712426274
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele şi prenumele
MANEA IOAN
Numele şi prenumele
MUSTATA ANCA NICOLETA
Nr.de înregistrare in organismul profesional:
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
Calitatea
11–DIRECTOR ECONOMIC
Formular VALIDAT
Navigare rapidă
DATE INFORMATIVE
Cod 30 – lei –
F30 – pag. 1
la data de 31.12.2016
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod
poziţie Nr. unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit (F30.01.2=F20.243.2) 101 1 814.243
Unităţi care au înregistrat pierdere (F30.02.2=F20.246.2) 102 0 0
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103 0 0
din care:
II Date privind plăţile restante
Cod
poziţie
Total,
col. 2+3
Pentru
activitatea
curentă
Pentru
activitatea de
investiţii
A B 1=2+3 2 3
Plăţi restante – total (poz.202+206+212 la 216+221) 201
Furnizori restanţi – total (poz. 203 la 205) 202
– peste 30 de zile 203
– peste 90 de zile 204
– peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total
(poz. 207 la 211) 206
– Contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de
angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
– Contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
– Contribuţia pentru pensia suplimentară 209
– Contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
– Alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte
fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă – total
(poz. 217 la 220) 216
– restante până la 30 de zile 217
– restante după 30 de zile 218
– restante după 90 de zile 219
– restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Navigare rapidă
F30 – pag. 2
III. Număr de salariaţi
Cod
poziţie 31.12.2015 31.12.2016
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301 22 23
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei,
respectiv la data de 31 decembrie 302 25 23
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul exercitiului
financiar. Subvenții încasate și creanțe restante
Cod
poziţie Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care: 401
– impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care:
403
– impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 405
– impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente
din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
– impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 409
– impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele
membre ale Uniunii Europene, din care: 411
– impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit
prevederilor art.229 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, din care:
413
– impozitul datorat la bugetul de stat 414
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 415
– impozitul datorat la bugetul de stat 416
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state
membre ale Uniunii Europene, din care: 417
– impozitul datorat la bugetul de stat 418
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 419
– impozitul datorat la bugetul de stat 420
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente
din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 421
– impozitul datorat la bugetul de stat 422
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul
public, primite în concesiune, din care: 423
– redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 424
Chirii plătite în cursul exercițiului financiar pentru terenuri 1) 425
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 426
– impozitul datorat la bugetul de stat 427
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre
ale Uniunii Europene, din care: 428
– impozitul datorat la bugetul de stat 429
Subvenţii încasate în cursul exercitiului financiar, din care: 430
Navigare rapidă
F30 – pag. 3
– subvenţii încasate în cursul exercitiului financiar aferente activelor 431
– subvenţii aferente veniturilor, din care: 432
– subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 433
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 434 1.429.484
– creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 435
– creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 436 1.429.484
V. Tichete de masă Cod
poziţie Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare –
dezvoltare ***)
Cod
poziţie 31.12.2015 31.12.2016
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare – dezvoltare (601=602=605) : 601 1 2
– după surse de finanţare (602=603+604) 602 0 0
– din fonduri publice 603
– din fonduri private 604
– după natura cheltuielilor (605=606+607) 605 0 0
– cheltuieli curente 606
– cheltuieli de capital 607 0 0
VII. Cheltuieli de inovare ****) Cod
poziţie 31.12.2015 31.12.2016
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod
poziţie 31.12.2015 31.12.2016
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801 235.621 181.602
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod
poziţie 31.12.2015 31.12.2016
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului
cf. Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului
delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificarile si
completarile ulterioare
Cod
poziţie 31.12.2015 31.12.2016
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 2) 1000
Navigare rapidă
XI. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice *****) Cod
poziţie 31.12.2015 31.12.2016
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală),
din care: 1140
– creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1141
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie),
din care: 1142
– creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1143
Suma de control F30 : 4090531 / 712426274
*) Pentru statutul de ‘persoane juridice asociate’ se vor avea în vedere prevederile art.258 lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia
în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea
tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE)
nr.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.995/2012.
*****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de ‘persoane juridice afiliate’ se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) si d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spațiilor comerciale (terase, etc.) aparţinând proprietarilor
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).
2) Se va completa de către instituțiile de credit, cărora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea
inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele şi prenumele
MANEA IOAN
Numele şi prenumele
MUSTATA ANCA NICOLETA
Semnătura _________________________________ Calitatea
11–DIRECTOR ECONOMIC
Formular VALIDAT Semnătura _________________________________
Nr.de înregistrare in organismul profesional:
Navigare rapidă
SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016
VALOAREA BRUTA A
ELEMENTELOR DE
IMOBILIZARI
Cod
poziţie
Valori brute
Sold
iniţial Creşteri
Reduceri
Total
Din care:
dezmembrări
şi casări
Sold final
Cod 40 A
F40 – pag. 1
– lei –
A B 1 2 3 4 5=1+2-3
IMOBILIZARI NECORPORALE
Fondul comercial 101 163.643 X 163.643
Cheltuieli de constituire 102 X
Alte imobilizări necorporale 103 202.067 12.526 620 X 213.973
Avansuri si imobilizari
necorporale in curs 104 446.952 27.235 10.859 X 463.328
TOTAL (poz.101 la 104) 105 812.662 39.761 11.479 X 840.944
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri 106 X
Amenajări de terenuri 107 X
Construcţii 108 826.626 293.414 533.212
Echipamente tehnologice
(masini, utilaje si instalatii de
lucru)
109 3.799 1.408.084 1.408.084 3.799
Aparate si instalatii de
masurare, control si reglare 110 117.298 2.234.671 2.220.516 131.453
Mijloace de transport 111 453.709 12.191.234 12.191.234 453.709
Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a
valorilor umane si materiale si
alte active corporale
113 79.375 6.752 86.127
Avansuri si imobilizari corporale
in curs 114 5.552 1.200 6.752 X 0
TOTAL (poz.106 la 114) 115 1.486.359 15.841.941 16.120.000 1.208.300
IMOBILIZARI FINANCIARE
Efecte publice si valori asimilate 116 X
Obligatiuni si alte titluri
cu venit fix 117 X
Parti in societatile comerciale
legate 118 X
Participatii si activitati de
portofoliu 119 X
TOTAL (poz.116 la 119) 120 X
ACTIVE IMOBILIZATE
TOTAL (poz.105+115+120) 121 2.299.021 15.881.702 16.131.479 2.049.244
Navigare rapidă
Sold final
Amortizare
aferentă
imobilizărilor
scoase din
evidenţă
Amortizare în
cursul anului
Sold
iniţial
Cod
poziţie
AMORTIZARI AFERENTE
ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI
Cod 40 B – lei –
F40 – pag. 2
A B 1 2 3 4=1+2-3
IMOBILIZARI NECORPORALE
Fond comercial 131 163.643 163.643
Cheltuieli de constituire 132
Alte imobilizări necorporale 133 184.690 15.575 620 199.645
TOTAL (poz.131 la 133) 134 348.333 15.575 620 363.288
Amenajări de terenuri 135
Construcţii 136 43.959 14.473 29.486
Echipamente tehnologice (masini,
utilaje si instalatii de lucru) 137 2.770 475 3.245
Aparate si instalatii de masurare, control
si reglare 138 80.523 21.933 3.266 99.190
Mijloace de transport 139 313.597 24.614 338.211
Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale
141 50.044 13.637 63.681
TOTAL (poz.135 la 141) 142 446.934 104.618 17.739 533.813
AMORTIZARI
TOTAL (poz.134+142) 143 795.267 120.193 18.359 897.101
Amortizare la
sfarsitul anului
Provizioane reluate
la
venituri
Provizioane
constituite
în cursul anului
Sold
iniţial
Cod
poziţie
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI
Cod 40 C – lei –
A B 1 2 3 4=1+2-3
IMOBILIZARI NECORPORALE
Fond comercial 151
Cheltuieli de constituire 152
Alte Imobilizări necorporale 153
Avansuri si imobilizari necorporale
in curs 154
TOTAL (poz.151 la 154) 155
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri 156
Amenajari de terenuri 157
Constructii 158
Navigare rapidă
F40 – pag. 3
Echipamente tehnologice (masini,
utilaje si instalatii de lucru) 159
Aparate si instalatii de masurare, control
si reglare 160
Mijloace de transport 161 58.905 58.905
Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
corporale
163
Avansuri si imobilizari corporale in curs 164
TOTAL (poz.156 la 164) 165 58.905 58.905
IMOBILIZARI FINANCIARE
Efecte publice si valori asimilate 166
Obligatiuni si alte titluri cu venit fix 167
Parti in societatile comerciale legate 168
Participatii si activitati de portofoliu 169
TOTAL (poz.166 la 169) 170
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE –
TOTAL (poz.155+165+170) 171 58.905 58.905
Suma de control F40 : 114930528 / 712426274
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele şi prenumele
MANEA IOAN
Numele şi prenumele
MUSTATA ANCA NICOLETA
Nr.de înregistrare in organismul profesional:
Semnătura _________________________________
Semnătura _________________________________
Calitatea
11–DIRECTOR ECONOMIC
Formular VALIDAT
DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru
_____________________________________________________________________
Entitatea: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA
Judetul: 08-BRASOV
Adresa: localitatea BRASOV, str. BDUL EROILOR, nr.3A, mezanin, cod 500007.
Numar din registrul comertului: J08/1457/1997
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6491—leasing financiar
_____________________________________________________________________
Cod de identificare fiscala: RO9845734
_____________________________________________________________________
Administratorul societatii, dl IOAN MANEA , isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 si confirma ca:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Semnatura
___________________
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
SITUAfiII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE
PENTRU ANUL ŒNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2016
Œntocmite Ón conformitate cu Ordinul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6 din
Iulie 2015 pentru aprobarea Reglement„rilor contabile conforme cu directivele
europene
CUPRINS PAGINA
Raportul auditorilor independen˛i –
Raportul Administratorilor 1 – 20
Bilan˛ 21 – 23
Contul de profit ºi pierdere 24 – 25
Situa˛ia fluxurilor de trezorerie 26 – 28
Situa˛ia modific„rii capitalului propriu 29 – 30
Note la situa˛iile financiare 31 – 59
A.B.A. AUDIT S.R.L.
S.C. A.B.A. Audit S.R.L.
ADRESA: Timisoara, Str. Moise Nicoar„ , Nr. 11B
CUI:RO 14907434  Nr.Inreg. ORC: J35/1537/2002
IBAN: RO43PIRB3701720663001000 BANCA: Piraeus Bank
TEL: 0256.216.100; FAX: 0256.205.039
E-MAIL: office.audit@abaconsulting.ro WEB: http://www.abaconsulting.ro
RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENfiI CÃTRE ACfiIONARII
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
Opinia f„r„ rezerve
1. Am auditat situa˛iile financiare anuale individuale ataºate ale Transilvania Leasing & Credit IFN SA
Braºov (ÑSocietateaî) Óntocmite la data de 31 decembrie 2016 formate din bilan˛, cont de profit ºi
pierdere, situa˛ia fluxurilor de trezorerie, situa˛ia modific„rii capitalurilor proprii ºi notele explicative la
situa˛iile financiare, identificate prin urm„torii indicatori:
– profit net: 814.243 lei
– total activ: 60.547.872 lei
2. Œn opinia noastr„, situa˛iile financiare anuale ale SC Transilvania Leasing & Credit IFN SA Braºov
furnizeaz„ o imagine fidel„ a situa˛iei financiare, a pozi˛iei financiare ºi rezultatelor Societ„˛ii la 31
decembrie 2016, Ón conformitate cu prevederile Legii contabilit„ții nr. 82/1991, legea contabilit„ții,
republicat„, cu modific„rile și complet„rile ulterioare și Ordinului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2015
pentru aprobarea Reglement„rilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institu˛iilor
financiare nebancare (ÑIFNî), institu˛iilor de credit ºi Fondului de garantare a depozitelor Ón sistemul
bancar din Rom‚nia.
Baza pentru opinie
3. Am efectuat auditul Ón conformitate cu Standardele Interna˛ionale de Audit (ISA) elaborate de
International Federation of Accountants (IFAC) ºi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Rom‚nia
(CAFR). Aceste Standarde cer ca noi s„ ne conform„m cerin˛elor etice ºi s„ planific„m ºi s„ realiz„m
auditul Ón vederea ob˛inerii unei asigur„ri rezonabile c„ situa˛iile financiare nu con˛in erori semnificative.
Consider„m c„ probele de audit pe care le-am ob˛inut sunt suficiente ºi adecvate pentru a forma o baz„
pentru opinia noastr„ de audit.
Aspecte cheie de audit
4. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, conform raționamentului nostru profesional, au fost
cele mai semnificative Ón auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost
abordate Ón cadrul auditului asupra situațiilor financiare Ón ansamblu, și Ón formarea opiniei noastre
asupra acestora, și nu oferim o opinie separat„ cu privire la aceste aspecte.
i) Testarea controalelor interne
Managementul o proiectat proceduri de control intern și exercit„ un control permanent Ón
leg„tur„ cu respectarea acestor proceduri. Riscurile de control intern reprezint„ riscurile care ar
fi putut ap„rea ca urmare a eventualelor deficiențe ale sistemului de control intern.
R„spunsul nostru Ón cadrul misiunii de audit la posibila existenț„ a acestor riscuri de control
intern a presupus proiectarea unor proceduri concretizate Ón analiza modului Ón care
managementul monitorizeaz„ controalele interne, am realizat teste de audit privind at‚t
arhitectura acestor controale interne, c‚t și teste de reefectuare care au vizat funcționarea
adecvat„ a controalelor interne conform procedurilor de control intern existente Ón Societate cu
privire la evaluarea clientelei, gradul de expunere existent Ón leg„tur„ cu clientela, modalitatea
de avizare și aprobare a contractelor, precum și teste privind controalele interne legate de
derularea contractelor. Am derulat proceduri prin care am analizat rapoartele auditorului intern
cu privire la controalele interne. Concluziile la care am ajuns Ón baza acestor proceduri au fost c„
modul de funcționare a controalelor interne este adecvat, f„r„ s„ identific„m denatur„ri
semnificative cu privire la acestea.
ii) Recunoașterea veniturilor
La nivelul recunoașterii veniturilor exist„ riscuri de denaturare semnificativ„ ca acestea s„ nu fie
recunoscute de managementul Societ„ții conform Reglement„rilor contabile aplicabile. Pot
exista riscuri at‚t Ón ceea ce privește cuantumul veniturilor recunoscute, c‚t și momentul
recunoașterii acestora cu posibile denatur„ri semnificative Ón leg„tur„ cu aplicarea principiului
contabilit„ții de angajamente.
R„spunsul nostru la aceste riscuri de denaturare semnificativ„ s-a concretizat Ón efectuarea unor
proceduri de audit care au avut ca scop: analiza contractelor de credit, respectiv leasing
financiar, testarea modului de calcul al dob‚nzilor prin proceduri de recalculare și a modului de
reflectare a dob‚nzilor conform clauzelor contractuale și graficelor de eșalonare. De asemenea,
am efectuat teste de audit asupra modului de recunoaștere a taxelor de administrare și a
comisioanelor de acordare angajate de Societate prin intermediul contractelor de creditare și
contractelor de leasing financiar. Pentru testarea aserțiunii conducerii Societ„ții cu privire la
acuratețea veniturilor din dob‚nzi, am revizuit graficele de eșalonare ca urmare a fluctuației ratei
dob‚nzii de referinț„ prev„zut„ Ón contractele de leasing financiar, respectiv de credit.
Referitor la riscul de denatur„ri semnificative legate de aplicarea principiului contabilit„ții de
angajamente, am realizat proceduri prin care am corelat momentul recunoașterii veniturilor cu
graficele de eșalonare atașate contractelor de credit, respectiv contractelor de leasing financiar.
iii) Clasificarea și evaluarea creanțelor
Conform cerințelor B„ncii Naționale a Rom‚niei (ÑBNRî), Ón ceea ce privește domeniul Ón care
activeaz„ Societatea, exist„ cerințe specifice cu privire la clasificarea creanțelor aferente ratelor
și dob‚nzilor devenite scadente conform contractelor de credit și contractelor de leasing
financiar. Œn funcție de aceste cerințe specifice sunt stabilite și reglementate aspectele referitoare
la evaluarea creanțelor la data de raportare.
R„spunsul nostru cu privire la riscurile de denaturare semnificat„ concretizate Ón modul de
clasificare a creanțelor, respectiv aserțiunile conducerii Societ„ții legate de evaluarea acestor
creanțe la data de raportare, s-a materializat Ón proceduri de audit prin care am testat modul de
clasificare și prezentare pentru toate contractele de credit și de leasing financiar, Ón derulare
conform evidențelor operative ale Societ„ții la data raport„rii, precum și teste de recalculare a
ajust„rilor pentru deprecierea creanțelor, f„r„ s„ identific„m denatur„ri semnificative.
iv) Litigii
Riscuri de denaturare semnificativ„ pot surveni și ca urmare a litigiilor Ón care este implicat„
Societatea. Managementul analizeaz„ situațiile litigioase și face estim„ri cu privire la implicațiile
Ón leg„tur„ cu recunoașterea unor deprecieri, provizioane, datorii certe sau exhaustivitatea
prezent„rii eventualelor contingențe Ón cuprinsul notelor explicative care constituie parte
integrant„ a situațiilor financiare la data raport„rii.
R„spunsul nostru cu privire la riscurile de denaturare semnificativ„ ñ consecinț„ direct„ sau
indirect„ a litigiilor Ón care este implicat„ Societatea ñ a vizat desf„șurarea unor proceduri de
audit prin care am solicitat o prezentare a litigiilor Societ„ții de c„tre juriștii acesteia, am
investigat și revizuit estim„rile conducerii cu privire la efectul acestora asupra situațiilor
financiare la data de raportare. Am testat dac„ managementul a aplicat tratamentele contabile
adecvate at‚t Ón sensul recunoașterii unor ajust„ri pentru depreciere, c‚t și a unor provizioane
pentru un imobil cedat cu aspecte litigioase legate de situația juridic„ a cl„dirii. Œn cadrul misiunii
noastre, ca urmare a procedurilor de audit efectuate, ne-am asigurat c„ efectul litigiilor Ón
derulare a fost evaluat și reflectat adecvat de conducerea Societ„ții.
v) Evaluarea stocurilor
Aserțiunile conducerii cu privire la evaluarea stocurilor pot prezenta riscuri de denatur„ri
semnificative care s„ se manifeste Ón sensul neaplic„rii prevederii reglement„rii contabile
aplicabile de evaluare a stocurilor, la data de raportare, la minimul dintre cost și valoare
realizabil„ net„.
R„spunsul nostru la aceste riscuri de denaturare semnificativ„ Ón ceea ce privește evaluarea
stocurilor au presupus teste prin care am observat natura activelor clasificate la stocuri – active
recuperate din executarea creanțelor litigioase, respectiv Óncetarea contractelor de leasing
financiar sau contractelor de credit. Am testat valorile de inventar estimate de c„tre conducerea
Societ„ții lu‚nd ca baz„ de referinț„ valoarea lor de piaț„ și am efectuat proceduri prin care am
obținut o asigurare rezonabil„ cu privire la aplicarea cerințelor principiului prudenței stipulat de
reglementarea contabil„ aplicabil„ IFN ñ Ordinul BNR nr. 6/2015 pentru aprobarea
Reglement„rilor contabile conforme cu directivele europene.
vi) Pragul de semnificație
Pragul de semnificație este stabilit de c„tre auditor ca urmare a aplic„rii raționamentului
profesional așa cum prev„d Standardele Internaționale de Audit.
Reperul utilizat ca baz„ Ón stabilirea pragului de semnificație global a fost reprezentat de totalul
activelor av‚nd Ón vedere c„ volatilitatea acestui reper a fost cea mai redus„ și am apreciat c„
este adecvat din perspectiva calitativ„ ñ specificul domeniului de activitate Ón care Óși desf„șoar„
activitatea Societatea. Pragul de semnificație calculat pentru misiunea de audit a fost de 908.000
lei, iar argumentele Ón alegerea acestui prag s-au bazat pe faptul c„ misiunea de audit a fost
recurent„, istoricul opiniilor de audit exprimate este reprezentat de opinii nemodificate, iar
analiza riscurilor ne-a condus la aprecierea ca acestea sunt situate la un nivel redus.
vii) Continuitatea activit„ții
Conducerea entit„ții este responsabil„ pentru evaluarea și aprecierea premiselor de continuitate
pentru Óntocmirea situațiilor financiare.
R„spunsul nostru a vizat Ónțelegerea riscurilor de denaturare semnificativ„ existente Ón leg„tur„
cu aserțiunile conducerii pe planul continuit„ții activit„ții și am analizat aspecte legate de evoluția
Societ„ții, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru exercițiul financiar 2017, am examinat
procesele-verbale și minutele Consiliului de administrație și Adun„rilor Generale ale Acționarilor,
marjele de dob‚nd„ prev„zute Ón contractele de credit, respectiv contractele de leasing financiar,
precum și faptul c„, la data raport„rii, Societatea avea Ón derulare un num„r de 79 de contracte
de credit, precum și un num„r de 443 de contracte de leasing financiar.
Toate acestea ne-au condus la aprecierea c„:
– prezumția de continuitate a acivit„ții Ón Óntocmirea situațiilor financiare anuale, asumat„ de
conducerea Societ„ții, este adecvat„; și
– noi nu am identificat nicio incertitudine semnificativ„ care ar putea pune la Óndoial„
capabilitatea Socet„ții de a-și continua activitatea, Óntr-un viitor previzibil.
Alte aspecte
5. Mențion„m faptul c„ mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar Ón leg„tur„
cu situa˛iile financiare individuale ale Societ„˛ii Óntocmite la data de 31 decembrie 2016, nefiind numi˛i
pentru realizarea auditului situa˛iilor financiare consolidate Ón cazul Ón care aceasta s-ar impune.
6. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societ„ții. Auditul nostru a
fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societ„ții acele aspecte pe care trebuie s„ le raport„m
Óntr-un raport de audit financiar, și nu Ón alte scopuri. Œn m„sura permis„ de lege, nu accept„m și nu ne
asum„m responsabilitatea dec‚t faț„ de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru
raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformit„ții sau pentru opinia format„.
7. Situațiile financiare anexate raportului de audit nu sunt menite s„ prezinte poziția financiar„, rezultatul
operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare Ón conformitate cu reglement„ri și principii
contabile acceptate Ón ț„ri și jurisdicții altele dec‚t Rom‚nia. De aceea, situațiile financiare anexate nu
sunt Óntocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglement„rile contabile și legale din Rom‚nia,
inclusiv Ordinului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglement„rilor contabile
conforme cu directivele europene, aplicabile institu˛iilor financiare nebancare, institu˛iilor de credit ºi
Fondului de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar.
Responsabilitatea conducerii privind situa˛iile financiare
8. Conducerea Societ„˛ii este responsabil„ pentru Óntocmirea ºi prezentarea fidel„ a acestor situa˛ii
financiare Ón conformitate cu Legea contabilit„ții nr. 82/1991, legea contabilit„˛ii, republicat„, cu
modific„rile și complet„rile ulterioare ºi cu Ordinului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2015 pentru
aprobarea Reglement„rilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institu˛iilor financiare
nebancare, institu˛iilor de credit ºi Fondului de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar.
9. Aceast„ responsabilitate include:
a) conceperea, implementarea ºi men˛inerea unui control intern relevant pentru Óntocmirea ºi
prezentarea fidel„ a acestor situa˛ii financiare ce nu con˛in denatur„ri semnificative datorate fie fraudei,
fie erorii;
b) selectarea ºi aplicarea politicilor contabile adecvate;
c) realizarea unor estim„ri contabile rezonabile pentru circumstan˛ele date.
10. Œn Óntocmirea situațiilor financiare, conducerea Societ„ții este responsabil„ pentru evaluarea
capacit„ții companiei de a-și continua activitatea, prezent‚nd, dup„ caz, aspecte legate de principiul
continuit„ții activit„ții și aplicarea acestuia, cu excepția cazului Ón care conducerea fie intenționeaz„ s„
lichideze societatea sau s„ Ónceteze operațiunile, fie nu are nici o alt„ alternativ„ realist„ dec‚t s„ fac„
acest lucru. Cei Óns„rcinați cu guvernanța sunt responsabili pentru supravegherea procesului de
raportare financiar„ a Societat„ții.
Responsabilitatea auditorului
11. Responsabilitatea noastr„ este s„ exprim„m o opinie asupra acestor situa˛ii financiare anuale, pe
baza auditului efectuat.
12. Ca parte a unui audit desf„șurat Ón conformitate cu ISA, noi am aplicat raționamentul profesional și
am menținut Ón cadrul auditului scepticismul profesional. De asemenea, auditorul efectueaz„ urm„toarele
proceduri:
– s„ identifice și s„ evalueze riscurile de denaturare semnificativ„ a situațiilor financiare, datorate
fraudei sau erorii, planificarea și punerea Ón aplicare a procedurilor de audit care r„spund acestor
riscuri, și s„ obțin„ probe de audit, care sunt suficiente și adecvate pentru a oferi o baz„ pentru
opinia noastr„. Riscul de a nu detecta o denaturare semnificativ„ rezultat„ din fraud„ este mai
mare dec‚t cea care rezult„ din eroare, fraud„ poate implica complicitate, fals, omisiuni
intenționate, interpret„ri greșite sau supracontrolul controlului intern;
– s„ obțin„ o Ónțelegere relevant„ pentru audit a controlului intern, Ón scopul elabor„rii de proceduri
de audit adecvate respectivelor circumstanțe, dar nu și Ón scopul exprim„rii unei opinii cu privire
la eficacitatea controului intern al Societ„ții;
– evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile utilizate și a caracterului rezonabil al
estim„rilor contabile și a informațiilor aferente elaborate de c„tre conducere;
– concluzionarea privind adecvarea utiliz„rii de c„tre conducere a conceptului de baz„ referitor la
continuitatea activit„ții și, pe baza probelor de audit obținute, dac„ exist„ o incertitudine
semnificativ„ legat„ de evenimente sau condiții care pot pune la Óndoial„ Ón mod semnificativ
capacitatea companiei de a respecta principiul continuit„ții activit„ții. Œn cazul Ón care s-a ajuns la
concluzia c„ exist„ o incertitudine semnificativ„, suntem obligați s„ atragem atenția Ón raportul
nostru de audit asupra informațiilor aferente din situațiile financiare sau, Ón cazul Ón care astfel de
informații nu sunt suficiente, se va trece la modificarea opiniei de audit. Concluziile noastre se
bazeaz„ pe probele de audit obținute p‚n„ la data raportului elaborat de noi. Cu toate acestea,
evenimentele sau condițiile viitoare pot determina societatea s„ Ónceteze s„-și continue
activitatea.
– evalueaz„ prezentarea general„, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv prezent„rile
de informații și dac„ situațiile financiare reflect„ tranzacțiile și evenimentele care stau la baza
acestora Óntr-un mod care s„ ateste corectitudinea Óntocmirii situațiilor financiare. Comunic„m cu
cei Óns„rcinați cu guvernanța Ón ceea ce privește, printre altele, planul de audit și programul de
audit și a constat„rilor de audit semnificative, inclusiv orice deficiențe semnificative ale
controlului intern pe care le identificam pe parcursul efectu„rii auditului. De asemenea, oferim
celor Óns„rcinați cu guvernanța o declarație din care reiese faptul c„ am respectat principiile etice
cu privire la independența auditorului, toate relațiile și alte aspecte care pot afecta independența
și, dup„ caz, a garanțiilor aferente. Din problemele comunicate celor Óns„rcinați cu guvernanța,
determin„m toate acele aspecte care au fost de cea mai mare importanț„ Ón auditarea situațiilor
financiare ale perioadei curente și sunt, prin urmare, aspectele-cheie de audit. Vom descrie
aceste aspecte Ón raportul de audit, cu excepția cazului Ón care legea sau reglement„rile se opun
divulg„rii publice cu privire la aceast„ problem„ sau atunci c‚nd, Ón cazuri extrem de rare, vom
stabili c„ un aspect nu ar trebui s„ fie comunicat Ón raportul nostru, deoarece consecințele
negative rezultate din introducerea acestora Ón raport sunt mai mari dec‚t beneficiile de interes
public ale unei astfel de comunicare.
Raport cu privire la alte cereri legale ºi de reglementare
13. Administratorii sunt responsabili pentru Óntocmirea și prezentarea raportului administratorilor Ón
conformitate cu cerințele Ordinului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2015 pentru aprobarea
Reglement„rilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institu˛iilor financiare nebancare,
institu˛iilor de credit ºi Fondului de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar, punctele 225-228, care s„
nu conțin„ denatur„ri semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea Ól consider„ necesar
pentru a permite Óntocmirea raportului administratorilor care s„ nu conțin„ denatur„ri semnificative,
datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 20 și nu face parte
din situațiile financiare individuale.
Opinia noastr„ asupra situațiilor financiare individuale nu acoper„ raportul administratorilor.
Œn leg„tur„ cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor
anexat situațiilor financiare individuale și prezentat de la pagina 1 la 20 și raport„m c„:
a. Ón raportul administratorilor nu am identificat informații care s„ nu fie consecvente, Ón toate
aspectele semnificative, cu informațiile prezentate Ón situațiile financiare individuale anexate;
b. raportul administratorilor identificat mai sus include, Ón toate aspectele semnificative,
informațiile cerute de Ordinul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2015 pentru aprobarea
Reglement„rilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institu˛iilor financiare
nebancare, institu˛iilor de credit ºi Fondului de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar,
punctele 225-228;
c. Ón baza cunoștințelor și Ónțelegerii noastre dob‚ndite Ón cursul auditului situațiilor financiare
individuale pentru exercițiul financiar Óncheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la
Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse Ón raportul administratorilor
care s„ fie eronate semnificativ.
Timiºoara, 28 februarie 2017
A.B.A. AUDIT SRL
Œnregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Rom‚nia
cu nr. 305/23 decembrie 2002
prin Dr. Dumitrescu Alin-Constantin
Œnregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Rom‚nia
cu nr. 4227/29 februarie 2012
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
SITUAfiIA COD 10 – BILANȚ
21
Cod
Pozi˛ie Nota 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
ACTIV
Casa și alte valori 010 9a) 8.118 25.916
Crean˛e asupra institu˛iilor de credit 030 9b) 2.722.301 1.621.077
– la vedere 033 818.474 1.617.509
– alte crean˛e 036 1.903.827 3.568
Crean˛e asupra clientelei 040 10; 4 48.290.707 49.402.836
Obliga˛iuni ºi alte titluri cu venit fix 050 0 0
– emise de organisme publice 053 0 0
– emise de al˛i emiten˛i, din care 056 0 0
– obliga˛iuni proprii 058 0 0
Ac˛iuni ºi alte titluri cu venit variabil 060 4.944.807 3.855.217
Participa˛ii, din care: 070 0 0
– participa˛ii la institu˛ii de credit 075 0 0
P„r˛i Ón cadrul societ„˛ilor comerciale
legate, din care: 080 0 0
– p„r˛i Ón cadrul institu˛iilor de credit 085 0 0
Imobiliz„ri necorporale , din care: 090 1a) 464.329 477.656
– cheltuieli de constituire 093 0 0
– fondul comercial Ón m„sura Ón care a
fost achizi˛ionat cu titlu oneros 096 0 0
Imobiliz„ri corporale, din care: 100 1b) 980.520 615.582
– terenuri ºi construc˛ii utilizate Ón scopul
desf„ºur„rii activit„˛ilor proprii 105 0 0
Capital subscris nev„rsat 110 0 0
Alte active 120 11 3.212.673 4.271.908
Cheltuieli Ónregistrate Ón avans ºi venituri
angajate 130 14 247.927 277.680
TOTAL ACTIV 140 60.871.382 60.547.872
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
SITUAfiIA COD 10 – BILANȚ
22
Cod
Pozi˛ie Nota 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
PASIV
Datorii privind institu˛iile de credit 300 0 0
– la vedere 303 0 0
– la termen 306 0 0
Datorii privind clientela 310 0 0
– la vedere 317 0 0
– la termen 318 0 0
Datorii constituite prin titluri: 320 0 0
– obligațiuni 323 0 0
– alte titluri 326 0 0
Alte datorii 330 12 1.829.135 815.577
Venituri Ónregistrate Ón avans ºi datorii
angajate 340 15 18.672 0
Provizioane, din care: 350 2 36.468 549.772
– provizioane pentru pensii ºi obliga˛ii
similare 353 0 0
– provizioane pentru impozite 355 0 0
– alte privizioane 356 2 36.468 549.772
Datorii subordonate 360 0 0
Capital social subscris 370 6 51.569.000 51.569.000
Prime de capital 380 0 0
Rezerve 390 5.481.392 5.926.660
– rezerve legale 392 1.926.988 1.981.884
– rezerve statutare sau contractuale 394 0
– alte rezerve 399 3.554.404 3.944.776
Rezerve din reevaluare 400 927.516 393.482
Ac˛iuni proprii (-) 410 0 0
Rezultatul reportat
– Profit 423 0 534.034
– Pierdere 426 0 0
Rezultatul exerci˛ilui financiar
– Profit 433 1.066.656 814.243
– Pierdere 436 0 0
Repartizarea profitului 440 3 57.457 54.896
TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII450 60.871.382 60.547.872
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
SITUAfiIA COD 10 – BILANȚ
23
Cod
Pozi˛ie Nota 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
ELEMENTE ŒN AFARA BILANfiULUI
Datorii contingente, din care 600 26a) 0 0
– accept„ri ºi andos„ri 603 0 0
– garan˛ii ºi active gajate 606 0 0
Angajamente, din care: 610 26b) 1.180.000 750.000
– angajamente aferente tranzac˛iilor de
v‚nzare cu posibilitate de
r„scump„rare 615 0 0
Autorizate ºi semnate Ón numele Consiliului de Administra˛ie la data de 13 februarie 2017 de c„tre:
DIRECTOR GENERAL, ŒNTOCMIT,
Numele ºi prenumele: Dr. Ec. Ioan Manea Numele ºi prenumele: Ec. Anca Nicoleta Musta˛„
Calitatea: Director Economic
Semn„tura________________________ Semn„tura_______________
™tampila unit„˛ii
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
SITUAfiIA COD 20 – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
24
Cod
Pozi˛ie Nota 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Dob‚nzi de primit ºi venituri asimilate,
din care: 010 16 2.960.508 2.612.406
– aferente obliga˛iunilor ºi altor titluri cu
venit fix 015 0 0
Dob‚nzi de pl„tit ºi cheltuieli asimilate 020 0 0
Venituri privind titlurile 030 0 0
– Venituri din ac˛iuni ºi alte titluri cu venit
variabil 033 0 0
– Venituri din participa˛ii 035 0 0
– Venituri din p„r˛i Ón cadrul societ„˛ilor
comerciale legate 037 0 0
Venituri din comisioane 040 20 932.916 943.921
Cheltuieli cu comisioanele 050 22 14.093 117.214
Profit sau pierdere net„ din opera˛iuni
financiare 060 17 214.698 156.112
Alte venituri din exploatare 070 22 2.705.934 3.504.019
Cheltuieli administrative generale 080 5.328.564 5.284.104
– Cheltuieli cu personalul, din care: 083 25 2.339.536 2.532.751
– Salarii 084 1.853.411 2.011.056
– Cheltuieli cu asigur„rile sociale,
din care: 085 25 483.125 512.583
– cheltuieli aferente pensiilor 086 327.820 351.088
– Alte cheltuieli administrative 087 24 2.989.028 2.751.353
Corec˛ii asupra valorii imobiliz„rilor
necorporale ºi corporale 090 138.284 120.192
Alte cheltuieli de exploatare 100 23 662.109 714.876
Corec˛ii asupra valorii crean˛elor ºi
provizioanelor pentru datorii contingen˛e
ºi angajamente 110 18 960.805 1.468.994
Relu„ri din corec˛ii asupra valorii crean˛elor
ºi provizioanelor pentru datorii contingente
ºi aranjamente 120 19 1.438.933 1.586.840
Corec˛ii asupra valorii titlurilor transferabile
care au caracter de imobiliz„ri financiare,
a participa˛iilor ºi a p„r˛ilor Ón cadrul
societ„˛ilor comerciale legate 130 0 0
Relu„ri din corec˛ii asupra valorii titlurilor
transferabile care au caracter de imobiliz„ri
financiare, a participa˛iilor ºi a p„r˛ilor Ón
cadrul societ„˛ilor comerciale legate 140 0 0
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
SITUAfiIA COD 20 – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
25
Cod
Pozi˛ie Nota 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Rezultatul activit„˛ii curente
– Profit 153 1.149.134 1.097.918
– Pierdere 156 0 0
Venituri extraordinare 160 0 0
Cheltuieli extraordinare 170 0 0
Rezultatul activit„˛ii extraordinare 0
– Profit 183 0 0
– Pierdere 186 0 0
Venituri totale 190 8.802.444 9.559.754
Cheltuieli totale 200 7.653.310 8.461.836
Rezultatul brut
– Profit 213 1.149.134 1.097.918
– Pierdere 216 0 0
Impozitul pe profit 220 8b) 82.478 283.675
Alte impozite ca nu apar Ón elementele de
mai sus 230 0 0
Rezultatul net al exerci˛iului financiar
– Profit 243 3 1.066.656 814.243
– Pierdere 246 0 0
Autorizate ºi semnate Ón numele Consiliului de Administra˛ie la data de 13 februarie 2017 de c„tre:
DIRECTOR GENERAL, ŒNTOCMIT,
Numele ºi prenumele: Dr. Ec. Ioan Manea Numele ºi prenumele: Ec. Anca Nicoleta Musta˛„
Calitatea: Director Economic
Semn„tura________________________ Semn„tura_______________
™tampila unit„˛ii
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
SITUAfiIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
26
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Fluxuri de trezorerie din activit„˛i de exploatare:
Œncas„ri de numerar din dob‚nzi ºi comisioane 3.853.302 3.497.704
Pl„˛i Ón numerar reprezent‚nd dob‚nzi ºi comisioane (7.199) (5.961)
Œncas„ri Ón numerar din recuper„ri de crean˛e amortizate 3.358 119.713
Pl„ti Ón numerar c„tre angaja˛i ºi
furnizorii de bunuri ºi servicii (4.470.522) (3.037.615)
Alte venituri Óncasate/cheltuieli platite Ón numerar din
activitatea de exploatare 31.931.652 24.826.592
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare,
exclusiv modific„rile activelor ºi datoriilor activit„˛ii
de exploatare ºi impozitul pe profit pl„tit 31.310.591 25.400.433
Creºteri/descreºteri ale activelor aferente
activit„˛ii de exploatare
Creºteri/descreºteri ale titlurilor care nu au caracter
de imobiliz„ri financiare 0 0
Creºteri/descreºteri ale crean˛elor privind institu˛iile de credit 0 0
Creºteri/descreºteri ale crean˛elor privind clientela 0 0
Creºteri/descreºteri ale altor active aferente
activit„˛ii de exploatare 0 0
Creºteri/descreºteri ale pasivelor aferente
activit„˛ii de exploatare
Creºteri/descreºteri ale datoriilor privind institu˛iile de credit 0 0
Creºteri/descreºteri ale datoriilor privind clientela 0 0
Creºteri/descreºteri ale altor pasive aferente
activit„˛ii de exploatare 0 0
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare,
exclusiv impozitul pe profit pl„tit 31.310.591 25.400.433
Pl„˛i Ón numerar reprezent„nd impozitul pe profit (121.094) (195.775)
Fluxuri de trezorerie din activit„˛i de exploatare 31.189.497 25.204.658
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
SITUAfiIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
27
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Fluxuri de trezorerie din activit„˛i de investi˛ii
Pl„˛i Ón numerar pentrua achizi˛ionarea de filiale sau
alte subunit„˛i 0 0
Œncas„ri Ón numerar din v‚nzarea de filiale sau
alte subunit„˛i 0 0
Pl„˛i Ón numerar pentru achizi˛ionarea de titluri care au
caracter de imobliliz„ri financiare (6.694.000) (2.300.000)
Œncas„ri Ón numerar din v‚nzarea de titluri care au
caracter de imobliliz„ri financiare 5.068.651 3.500.000
Œncas„ri Ón numerar reprezent‚nd dob‚nzi primite 0
Œncas„ri Ón numerar reprezent‚nd dividende primite 0
Pl„˛i Ón numerar pentru achizi˛ionarea de terenuri ºi
mijloace fixe, active necorporale ºi alte active pe
termen lung (25.287.742) (17.980.322)
Œncas„ri Ón numerar din v‚nzarea de terenuri ºi
mijloace fixe, active necorporale ºi alte active pe
termen lung 10.790 801.591
Alte pl„˛i Ón numerar aferente activit„˛ilor de investi˛ii (9.077.657) (9.614.183)
Alte Óncas„ri Ón numerar aferente activit„˛ilor de investi˛ii 0 0
Fluxuri de trezorerie din activit„˛i de investi˛ii (35.979.958) (25.592.914)
Fluxuri de trezorerie din activit„˛i de finan˛are
Œncas„ri Ón numerar din datorii constituite prin
tilturi ºi datorii subordonate 0 0
Pl„˛i Ón numerar aferente datoriilor constituite prin
tilturi ºi datorii subordonate 0 0
Œncas„ri Ón numerar din emisiunea de ac˛iuni sau p„r˛i 0 0
Pl„˛i Ón numerar pentru achizi˛ionarea de ac˛iuni
sau p„r˛i proprii 0 0
Œncas„ri Ón numerar din v‚nzarea de ac˛iuni
sau p„r˛i proprii 0 0
Pl„˛i Ón numerar reprezent‚nd dividende (605.663) (612.222)
Alte pl„˛i Ón numerar aferente activit„˛ilor de finan˛are 0 0
Alte Óncas„ri Ón numerar din activit„˛i de finan˛are 0 0
Fluxuri de trezorerie din activit„˛i de finan˛are (605.663) (612.222)
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
SITUAfiIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
28
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Efectul modific„rii cursului de schimb asupra numerarului (342.078) (82.948)
Fluxuri de trezorerie-total (5.738.202) (1.083.426)
Numerar la Ónceputul perioadei 8.468.621 2.730.419
Numerar la sf‚rºitul perioadei 2.730.419 1.646.993
Autorizate ºi semnate Ón numele Consiliului de Administra˛ie la data de 13 februarie 2017 de c„tre:
DIRECTOR GENERAL, ŒNTOCMIT,
Numele ºi prenumele: Dr. Ec. Ioan Manea Numele ºi prenumele: Ec. Anca Nicoleta Musta˛„
Calitatea: Director Economic
Semn„tura________________________ Semn„tura_______________
™tampila unit„˛ii
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
SITUAfiIA MODIFICÃRILOR CAPITALULUI PROPRIU
29
Element al capitalului propriu Nota
Sold la 1
Ianuarie
Creºteri Reduceri
Sold la 31
decembrie Total, din
care
prin
transfer
Total, din
care
prin
transfer
0 1 2 3 4 5 6 7
Capital subscris 51.569.000 – – – – 51.569.000
Prime de capital – – – – – –
Rezerve legale 1.926.988 54.896 – – – 1.981.884
Rezerve statutare sau contractuale – – – – – –
Rezerve din reevaluare 927.516 265.353 799.387 534.034 393.482
Ac˛iuni proprii (-) – – – – – –
Alte rezerve 3.554.404 390.372 – – – 3.944.776
Rezultatul reportat
Profit nerepartizat 0 1.009.200 – 1.009.200 – 0
Pierdere neacoperit„ – – – – – –
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
Sold creditor – – – – – –
Sold debitor – – – – – –
Rezultatul reportat reprezent‚nd surplusul realizat din
rezerve din reevaluare
– 534.034 534.034 – – 534.034
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea
Reglement„rilor contabile conforme cu directivele europene
Sold creditor – – – – – –
Sold debitor – – – – – –
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
SITUAfiIA MODIFICÃRILOR CAPITALULUI PROPRIU
30
Element al capitalului propriu Nota
Sold la 1
Ianuarie
Creºteri Reduceri
Sold la 31
decembrie Total, din
care
prin
transfer
Total, din
care
prin
transfer
0 1 2 3 4 5 6 7
Rezultatul exercitiului financiar
Sold creditor 1.066.656 9.559.754 – 9.812.167 – 814.243
Sold debitor – – – – – –
Autorizate ºi semnate Ón numele Consiliului de Administra˛ie la data de 13 februarie 2017 de c„tre:
DIRECTOR GENERAL ŒNTOCMIT,
Numele ºi prenumele: Dr. Ec. Ioan Manea Numele ºi prenumele: Ec. Anca Nicoleta Musta˛„
Calitatea: Director Economic
Semn„tura_________________________ Semn„tura____________________
™tampila unit„˛ii
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
31
ENTITATEA CARE RAPORTEAZÃ
Aceste situa˛ii financiare sunt prezentate de Transilvania Leasing & Credit IFN SA Braºov (ÑSocietateaî) ºi
Óncorporeaz„ rezultatele opera˛iunilor Societ„˛ii.
1. ACTIVE IMOBILIZATE
a) Imobiliz„ri necorporale
Concesiuni,
brevete, licen˛e
m„rci, drepturi Avansuri
ºi valori ºi
Cheltuieli Cheltuieli similare ºi alte imobiliz„ri
de de imobiliz„ri Fond necorporale
constituire dezvoltare necorporale comercial Ón curs Total
(lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei)
Valoare brut„
Sold la 1 ianuarie 2016 0 0 202.067 163.643 446.952 812.662
Creºteri 0 0 12.526 0 27.235 39.761
Ced„ri, transferuri ºi alte
reduceri 0 0 620 0 10.859 11.479
Sold la 31 decembrie 2016 0 0 213.973 163.643 463.328 840.944
Amortizare cumulat„
Sold la 1 ianuarie 2016 0 0 184.690 163.643 0 348.333
Amortizarea Ónregistrat„
Ón cursul exerci˛iului 0 0 15.575 0 0 15.575
Reduceri sau relu„ri 0 0 620 0 0 620
Sold la 31 decembrie 2016 0 0 199.645 163.643 0 363.288
Valoarea contabil„ net„ la
1 ianuarie 2016 0 0 17.377 0 446.952 464.329
Valoarea contabil„ net„ la
31 decembrie 2016 0 0 14.328 0 463.328 477.656
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
32
1. ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)
Terenuri ºi
construc˛ii
(lei)
Instala˛ii
tehnice ºi
maºini
(lei)
Alte
instala˛ii,
utilaje ºi
mobilier
(lei)
Investi˛ii
imobiliare
(lei)
Avansuri si
imobiliz„ri
corporale Ón
curs
(lei)
TOTAL
(lei)
Cost/evaluare
Sold la 1 ianuarie 2016 826.626 574.806 79.375 0 5.552 1.486.359
Creºteri 0 15.833.990 6.752 0 1.200 15.841.942
Transfer
-533.212 0 0 533.212 0 0
Reduceri 293.414 15.819.834 0 0 6.752 16.120.000
Sold la 31 decembrie
2016
0 588.962 86.127 533.212 0 1.208.301
Depreciere cumulat„
Sold la 1 ianuarie 2016 0 396.890 50.044 0 0 446.934
Deprecierea Ónregistrat„
Ón cursul exerci˛iului
14.473 47.023 13.637 29.486 0 104.619
Reduceri sau relu„ri 14.473 3.266 0 0 0 17.739
Sold la 31 decembrie
2016
0 440.647 63.681 29.486 0 533.814
Ajust„ri pentru
deprecierea
imobiliz„rilor corporale
Sold la 1 ianuarie 2016 0 58.905 0 0 0 58.905
Ajust„ri Ónregistrate
Ón cursul exerci˛iului 0 0 0 0 0 0
Reduceri sau relu„ri 0 0 0 0 0 0
Sold la 31 decembrie
2016 0
58.905 0 0 0
58.905
Valoarea contabila net„
1 ianuarie 2016 826.626 119.011 29.331 0 5.552 980.520
31 decembrie 2016 0 89.410 22.446 503.726 0 615.582
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
33
1. ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)
Reevaluarea imobiliz„rilor corporale
La 31 decembrie 2005, Societatea a procedat la reevaluarea patrimoniului s„u, cu ocazia fuziunii cu SC
Leasing Grup SA Bucureºti, pe baza situa˛iilor financiare Óntocmite pentru data de 31 decembrie 2004, prin
utilizarea opiniei unui evaluator autorizat. La 31 decembrie 2007, Societatea a procedat la reevaluarea
patrimoniului s„u, cu ocazia fuziunii cu SC Grup Bianca Leasing SA Braºov.
La 31 decembrie 2014 ºi 31 decembrie 2015 Societatea a procedat doar la revizuirea valorii cl„dirilor
existente Ón patrimoniu, prin utilizarea opiniei unui expert evaluator.
La 31 decembrie 2016, Societatea nu a mai procedat la revizuirea valorii cl„dirilor existente Ón patrimoniu.
2. PROVIZIOANE
Riscurile ºi incertitudinile legate inevitabil de situa˛ia economic„ ºi social„ Ón care opereaz„ Societatea
trebuie luate Ón considerare Ón procesul de estimare al provizioanelor.
Denumirea Sold la Transferuri Sold la
provizionului 1 ianuarie 2016 Ón cont din cont 31 decembrie 2016
(lei) (lei) (lei) (lei)
1 2 3 4=1+2-3
Alte provizioane 36.468 549.772 36.468 549.772
36.468 549.772 36.468 549.772
La data de 31 decembrie 2016, Societatea avea constituite provizioane pentru concediile de odihn„
neefectuate de personalul angajat Ón anul 2016 Ón sum„ de 27.122 lei (36.468 lei la 31 decembrie 2015).
De asemenea, la 31 decembrie 2016, Societatea a recunoscut un provizion de 522.650 lei Ón leg„tur„ cu un
imobil din Alba Iulia, v‚ndut Ón anul 2016, care este obiectul unui litigiu Ón curs.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
34
3. REPARTIZAREA PROFITULUI
Pentru exerci˛iul financiar Óncheiat la 31 decembrie 2016, Societatea a Ónregistrat un profit de 814.243 lei
(2015: 1.066.656 lei profit).
Repartiz„rile de mai jos au fost f„cute de Societate conform reglement„rilor Ón vigoare privind repartiz„rile
obligatorii care se fac conform Legii nr. 31/1990, republicat„, privind societ„˛ile comerciale.
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
Destina˛ia 31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Profit net de repartizat: 1.066.656 814.243
– rezerve legale 57.457 54.896
– rezerve statutare sau contractuale 0 0
– alte rezerve 0 0
– acoperirea pierderii contabile din anii precedenți 0 0
– dividende 0 0
– rezultatul reportat 0 0
– alte repartiz„ri 0 0
Profit nerepartizat 1.009.199 759.347
Situa˛iile financiare aferente exerci˛iului financiar Óncheiat la 31 decembrie 2015 precum ºi modul de
repartizare al profitului au fost aprobate Ón ºedin˛a Adun„rii Generale a Ac˛ionarilor din data de 23 martie
2016.
La adunarea general„ a ac˛ionarilor stabilit„ pentru luna martie 2017 se va discuta ºi supune aprob„rii
situa˛iile financiare pentru exerci˛iul financiar Óncheiat la 31 decembrie 2016, inclusiv modul de repartizare al
profitului.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
35
4. SITUAfiIA CREANfiELOR ™I A DATORIILOR
Crean˛ele ºi datoriile Ón sold la 31 decembrie 2016 au fost analizate dup„ cum urmeaz„:
Sold la 31
decembrie
2016
Perioada r„mas„ p‚n„ la scaden˛„
D <
3 luni
3 luni <=D
< 1 an
1 an <=D
=
5 ani
1 2 3 4 5
CREANfiE 49.402.836 4.061.747 14.013.343 28.039.072 3.288.674
Crean˛e la termen privind
institu˛iile de credit
– – – – –
Crean˛e privind clientela 49.402.836 4.061.747 14.013.343 28.039.072 3.288.674
DATORII 815.577 815.577 – – –
Datorii la termen privind
instituțiile de credit
– – – – –
Alte datorii privind clientela – – – – –
Alte datorii 815.577 815.577 – – –
5. PRINCIPII, POLITICI ™I METODE CONTABILE
Principalele politici contabile adoptate Ón Óntocmirea acestor situa˛ii financiare sunt prezentate mai jos.
A. Bazele Óntocmirii situa˛iilor financiare
(1) Informa˛ii generale
Aceste situa˛ii financiare au fost Óntocmite Ón conformitate cu:
(i) Legea Contabilit„˛ii nr. 82/1991 republicat„ Ón iunie 2008, cu modific„rile și complet„rile ulterioare
(ÑLegea 82î);
(ii) Ordinului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglement„rilor contabile
conforme cu directivele europene, cu excep˛iile prezentate Ón continuare Ón politicile contabile.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
36
5. PRINCIPII, POLITICI ™I METODE CONTABILE (CONTINUARE)
(2) Utilizarea estim„rilor
Œntocmirea situa˛iilor financiare Ón conformitate cu Reglement„rile contabile conforme cu directivele
europene, cere conducerii Societa˛ii s„ aplice ra˛ionamentul profesional, s„ fac„ estim„ri ºi ipoteze care
afecteaz„ valorile raportate ale activelor ºi pasivelor, prezentarea activelor ºi datoriilor contingente la data
Óntocmirii situa˛iilor financiare ºi cheltuielile raportate pentru respectiva perioad„.
(3) Continuitatea activit„˛ii
Prezentele situa˛ii financiare au fost Óntocmite Ón baza principiului continuit„˛ii activit„˛ii, care presupune
faptul c„ Societatea Óºi va continua activitatea ºi Ón viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei
prezum˛ii, conducerea analizeaz„ previziunile referitoare la intr„rile viitoare de numerar.
Pe baza acestor analize, conducerea consider„ c„ Societatea va putea s„-ºi continue activitatea Ón viitorul
previzibil ºi prin urmare, aplicarea principiului continuit„˛ii activit„˛ii Ón Óntocmirea situa˛iilor financiare, este
justificat„.
(4) Moneda de prezentare a situa˛iilor financiare
Contabilitatea se ˛ine Ón limba rom‚n„ ºi Ón moneda na˛ional„. Elementele incluse Ón aceste situa˛ii
financiare sunt prezentate Ón lei rom‚neºti.
Leul nu este o moned„ convertibil„ Ón afara Rom‚niei.
B. Conversia tranzac˛iilor Ón moned„ str„in„
Tranzac˛iile Societ„˛ii Ón moned„ str„in„ sunt Ónregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei (ÑBNRî) pentru data tranzac˛iilor. Soldurile Ón moned„ str„in„ sunt convertite Ón lei la
cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilan˛ului. C‚ºtigurile ºi pierderile rezultate din decontarea
tranzac˛iilor Óntr-o moned„ str„in„ ºi din conversia activelor ºi datoriilor monetare exprimate Ón moned„ str„in„
sunt recunoscute Ón contul de profit ºi pierdere, la r‚ndul Profit sau pierdere net„ din opera˛iuni financiare.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
37
5. PRINCIPII, POLITICI ™I METODE CONTABILE (CONTINUARE)
Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia Ón lei a soldurilor exprimate Ón moned„ str„in„ la 31
decembrie 2015 ºi la 31 decembrie 2016 sunt:
Rata de schimb
(lei pentru 1 unitate
Moneda str„in„ Abreviere din moneda str„in„)
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
Dolar SUA USD 4,1477 4,3033
Moneda unic„ european„ EUR 4,5245 4,5411
Franc elvetian CHF 4,1797 4,2245
Leva bulgar„ BGN 2,3134 2,3218
C. Imobiliz„ri corporale
(1) Cost/evaluare
Imobiliz„rile corporale sunt evaluate la cost de achizi˛ie.
Œntre˛inerea ºi repara˛iile imobiliz„rilor corporale se trec pe cheltuieli atunci c‚nd apar, iar Ómbun„t„˛irile
semnificative aduse imobiliz„rilor corporale, care cresc valoarea sau durata de via˛„ a acestora, sau care
m„resc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de c„tre acestea, sunt capitalizate.
La 31 decembrie 2005, Societatea a procedat la reevaluarea patrimoniului s„u, cu ocazia fuziunii cu SC
Leasing Grup SA Bucureºti, pe baza situa˛iilor financiare Óntocmite pentru data de 31 decembrie 2004, prin
utilizarea opiniei unui evaluator autorizat.
La 31 decembrie 2015 Societatea a procedat la revizuirea valorii cl„dirilor existente Ón sold, prin utilizarea
opiniei unui expert evaluator, iar efectul revizuirii (valoarea just„) s-a materializat Óntr-o creºtere de valoare
fa˛„ de valoarea contabil„ net„, major‚nd astfel valoarea rezervelor din reevaluare constituite Ón anii
preceden˛i ºi implicit valoarea capitalurilor proprii.
La 31 decembrie 2016, Societatea nu a mai procedat la revizuirea valorii cl„dirilor existente Ón sold.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
38
5. PRINCIPII, POLITICI ™I METODE CONTABILE (CONTINUARE)
(2) Amortizare
Amortizarea se calculeaz„ la valoarea de intrare, folosindu-se mai multe metode de calcul, dup„ cum
urmeaz„:
– Óncep‚nd cu anul 1998 Societatea a utilizat metoda de amortizare accelerat„ p‚n„ Ón luna
septembrie 1999, dup„ care s-a continuat cu metoda de amortizare liniar„ p‚n„ la sfarºitul anului 2003;
– Óncep‚nd cu anul 2004 s-a utilizat metoda de amortizare degresiva (cu excep˛ia construc˛iilor
care au fost amortizate liniar) care a fost utilizat„ p‚n„ Ón anul 2006, c‚nd, pentru mijloacele fixe intrate Ón
acest an, s-a hot„r‚t aplicarea metodei de amortizare liniar„, continu‚ndu-se amortizarea degresiv„ pentru
mijloacele fixe intrate p‚n„ la 31 decembrie 2005;
– Óncep‚nd cu anul 2008, Societatea utilizeaz„ doar regimul de amortizare liniar.
Activ Ani
Construc˛ii 5 – 45
Instala˛ii tehnice ºi maºini 3 – 20
Alte instala˛ii, utilaje ºi mobilier 3 – 30
(3) V‚nzarea/casarea imobiliz„rilor corporale
Imobiliz„rile corporale care sunt casate sau v‚ndute sunt eliminate din bilan˛ Ómpreun„ cu amortizarea
cumulat„ corespunz„toare. Orice profit sau pierdere rezultat(„) dintr-o asemenea opera˛iune este inclus(„)
Ón contul de profit ºi pierdere curent.
D. Deprecierea activelor
Imobiliz„rile corporale ºi alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din
depreciere ori de c‚te ori evenimente sau schimb„ri Ón circumstan˛e indic„ faptul c„ valoarea contabil„ nu
mai poate fi recuperat„. Pierderea din depreciere este reprezentat„ de diferen˛a dintre valoarea contabil„ ºi
valoarea de inventar.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
39
5. PRINCIPII, POLITICI ™I METODE CONTABILE (CONTINUARE)
E. Crean˛e
Crean˛ele asupra clientelei care cuprind creditele acordate de Societate prin furnizarea de fonduri direct
unui client la momentul pl„˛ii sunt clasificate ca fiind generate de Societate ºi sunt Ónregistrate la cost
amortizat. Acesta este definit ca reprezent‚nd valoarea just„ a respectivelor credite, stabilit„ pe baza valorii
de pia˛„ de la data acord„rii creditelor, minus provizionul pentru depreciere. Toate creditele ºi avansurile
sunt recunoscute Ón momentul utiliz„rii fondurilor de c„tre clien˛i.
Constituirea provizioanelor pentru clien˛i incer˛i se face Ón baza Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 5/2009. Valoarea provizionului reprezint„ diferen˛a Óntre valoarea contabil„ ºi valoarea recuperat„
estimat„.
Serviciul datoriei Coeficient de provizioane (%) Clasificare
≤ 15 zile 0 ìstandardî
16 ñ 30 zile 5 ìÓn observa˛ieî
31 ñ 60 zile 20 ìsubstandardî
61 ñ 90 zile 50 ìÓndoielnicî
>90 zile 100 ìpierdereî
De asemenea, Societatea constituie provizioane pentru contractele Óncheiate cu persoane fizice care sunt
expuse riscului valutar (Ón aceast„ categorie se Óncriu persoanele fizice care relizeaz„ venituri Óntr-o moned„
diferit„ de cea Ón care au contractat un credit/leasing) astfel:
Serviciul datoriei Coeficient de provizioane (%) Clasificare
≤ 15 zile 7 ìstandardî
16 ñ 30 zile 8 ìÓn observa˛ieî
31 ñ 60 zile 23 ìsubstandardî
61 ñ 90 zile 53 ìÓndoielnicî
>90 zile 100 ìpierdereî
F. Numerar ºi echivalente de numerar
Numerarul ºi echivalentele de numerar sunt eviden˛iate Ón bilan˛ la cost.
G. Capital social
Ac˛iunile ordinare sunt clasificate Ón capitalurile proprii.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
40
5. PRINCIPII, POLITICI ™I METODE CONTABILE (CONTINUARE)
H. Dividende
Dividendele aferente ac˛iunilor ordinare sunt recunoscute Ón capitalurile proprii Ón perioada Ón care sunt
declarate.
I. Œmprumuturi
Œmprumuturile pe termen scurt ºi lung sunt Ónregistrate ini˛ial la suma primit„, net de costurile de
tranzac˛ionare. Œn perioadele urm„toare, Ómprumuturile sunt Ónregistrate la cost amortizat folosind metoda
randamentului efectiv, diferen˛ele dintre sumele primite (nete de costurile de tranzac˛ionare) ºi valoarea
normal„ de r„scump„rare fiind recunoscute Ón contul de profit ºi pierderi pe durata contractului de Ómprumut.
J. Contabilitatea contractelor de leasing Ón care Societatea este locatar
(1) Contracte de leasing financiar
Contractele de leasing pentru imobiliz„rile corporale Ón care Societatea Óºi asum„ toate riscurile ºi beneficiile
aferente propriet„˛ii sunt clasificate ca ºi contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt
capitalizate la valoarea actualizat„ estimat„ a pl„˛ilor. Fiecare plat„ este Ómp„r˛it„ Óntre elementul de capital
ºi dob‚nd„ pentru a se ob˛ine o rat„ constant„ a dob‚nzii pe durata ramburs„rii. Activele de˛inute Ón cadrul
contractelor de leasing financiar sunt capitalizate ºi amortizate pe durata lor de via˛„ util„.
(2) Contracte de leasing opera˛ional
Contractele de leasing Ón care o por˛iune semnificativ„ a riscurilor ºi beneficiilor asociate propriet„˛ii sunt
re˛inute de locator sunt clasificate ca ºi contracte de leasing opera˛ional. Pl„˛ile efectuate Ón cadrul unui
asemenea contract (net de orice facilit„˛i acordate de locator) sunt recunoscute Ón contul de profit ºi pierdere
pe o baz„ liniar„ pe durata contractului.
K. Datorii
Datoriile sunt Ónregistrate la valoarea just„ a sumelor ce urmeaz„ a fi pl„tite pentru bunurile sau serviciile
primite.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
41
5. PRINCIPII, POLITICI ™I METODE CONTABILE (CONTINUARE)
L. Provizioane
Provizioanele pentru riscuri ºi cheltuieli se constituie, de regul„, la finele exerci˛iului pentru acele elemente
de patrimoniu a c„ror realizare sau plat„ este incert„, ori pentru cheltuielile care devin exigibile Ón perioadele
urm„toare.
M. Pensii ºi alte beneficii dup„ pensionare
Œn cursul normal al activit„˛ii, Societatea face pl„˛i fondurilor de s„n„tate, pensii ºi ºomaj de stat Ón contul
angaja˛ilor s„i la ratele statutare. To˛i angaja˛ii Societ„˛ii sunt membri ai planului de pensii al statului rom‚n.
Aceste costuri sunt recunoscute Ón contul de profit ºi pierdere odat„ cu recunoaºterea salariilor.
Societatea nu opereaz„ nici un alt plan de pensii sau de beneficii dup„ pensionare ºi, deci, nu are nici un alt
fel de alte obliga˛ii referitoare la pensii.
N. Subven˛ii
(1) Subven˛ii aferente activelor
Subven˛iile primite Ón vederea achizi˛ion„rii de active cum ar fi imobiliz„rile corporale sunt Ónregistrate ca
subven˛ii pentru investi˛ii Ón bilan˛ul contabil ºi recunoscute Ón contul de profit ºi pierdere pe m„sura
Ónregistr„rii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor achizi˛ionate din respectiva
subven˛ie.
(2) Subven˛ii aferente veniturilor
Subven˛iile aferente veniturilor sunt prezentate ca un venit Ón contul de profit ºi pierdere pe perioada
corespunz„toare cheltuielilor aferente pe care aceste subven˛ii urmeaz„ a le compensa.
O. Impozitare
Societatea Ónregistreaz„ impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raport„rile fiscale,
conform legisla˛iei rom‚neºti relevante.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
42
5. PRINCIPII, POLITICI ™I METODE CONTABILE (CONTINUARE)
P. Recunoaºterea veniturilor ºi a cheltuielilor
a) Veniturile ºi cheltuielile din dob‚nzi ºi similare
Veniturile ºi cheltuielile din dob‚nzi sunt Ónregistrate Ón contul de profit ºi pierdere pe baza contabilit„˛ii de
angajament. Veniturile din dob‚nzi includ dob‚nzile aferente plasamentelor la institu˛iile bancare,
plasamentelor Ón credite acordate clientelei, titlurilor cu rat„ fix„ a dob‚nzii, dob‚nda preliminar„ aferent„
certificatelor de trezorerie, precum ºi alte h‚rtii de valoare.
b) Venituri din comisioane
Venituri din comisioane cuprind Ón principal comisioanele Óncasate din activitatea de creditare.
Q. Managementul riscului financiar
Prin natura activit„˛ilor efectuate, Societatea este expus„ unor riscuri variate care includ, printre altele: riscul
de credit, riscul de lichiditate ºi riscul aferent activit„˛ii de creditare. Conducerea urm„reºte reducerea
efectelor poten˛ial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performan˛ei financiare a Societ„˛ii.
(i) Riscul de credit
Societatea este supus„ unui risc de credit datorat crean˛elor sale comerciale ºi a celorlalte tipuri de crean˛e.
Referin˛ele privind bonitatea clien˛ilor sunt ob˛inute Ón mod normal pentru to˛i clien˛ii noi, data de scaden˛„ a
datoriilor este atent monitorizat„ ºi sumele datorate dup„ dep„ºirea termenului sunt urm„rite cu
promptitudine.
(ii) Riscul de lichiditate
Managementul prudent al riscului de lichiditate implic„ men˛inerea de numerar suficient ºi, eventual, a unor
linii de credit disponibile. Datorit„ naturii activit„˛ii, Societatea urm„reºte s„ aib„ flexibilitate Ón posibilit„˛ile
de finan˛are, prin posibilitatea de a angaja linii de credit disponibile pentru finan˛area activit„˛ilor de
exploatare.
(iii) Riscul valutar
Exist„ un risc al sc„derii valori activelor monetare nete de˛inute Ón lei, Societatea limit‚ndu-ºi astfel
expunerile pe fiecare valut„ Ón parte ºi per total, Ón conformitate cu normele B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
43
5. PRINCIPII, POLITICI ™I METODE CONTABILE (CONTINUARE)
(iv) Riscul legat de activitatea de creditare ºi leasing
La acordarea de credite ºi Óncheierea de contracte de leasing, Societatea se confrunt„ cu un risc legat de
neplata datoriei. Societatea minimizeaz„ riscul legat de activitatea de creditare ºi de leasing prin evaluarea
atent„ a solicit„rilor primite Ón acest sens, stabilirea limitelor de expunere pentru client, solicitarea de garan˛ii
corespunz„toare ºi prin aplicarea unei politici prudente de provizioane atunci c‚nd apare riscul unei pierderi
posibile.
6. PARTICIPAfiII ™I SURSE DE FINANfiARE
La data de 31 decembrie 2015, structura ac˛ionariatului era urm„toarea:
Num„r
ac˛iuni Suma Procentaj
(lei) (%)
SIF Transilvania 353.282.752 35.328.275 68,51
SIF Muntenia 127.498.395 12.749.840 24,72
Al˛i ac˛ionari 34.908.853 3.490.885 6,77
515.690.000 51.569.000 100,00
Œn cursul anului 2016, au avut loc modific„ri Ón ceea ce priveºte structura capitalului social. Astfel, structura
ac˛ionariatului valabil„ la data de 31 decembrie 2016, este urm„toarea:
Num„r
ac˛iuni Suma Procentaj
(lei) (%)
SIF Transilvania 353.282.752 35.328.275 68,51
SIF Muntenia 127.498.395 12.749.840 24,72
Al˛i ac˛ionari 34.908.853 3.490.885 6,77
515.690.000 51.569.000 100
Toate ac˛iunile au fost subscrise ºi sunt pl„tite integral la 31 decembrie 2016. Fiecare ac˛iune d„ dreptul la
un vot ºi au o valoare nominal„ de 0,1 lei.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
44
7. INFORMAfiII PRIVIND SALARIAfiII
a) Indemniza˛iile acordate membrilor organelor de administra˛ie, conducere ºi supraveghere
Cheltuiala cu salariile:
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Administratori 235.621 181.602
Directori 377.994 437.138
613.615 618.740
Œn cadrul cheltuielilor cu colaboratorii Ónregistrate Ón cursul anului 2016 au fost reflectate si cheltuielile privind
remunera˛ia variabil„ cuvenit„ administratorilor pentru exerci˛iul financiar Óncheiat la data de 31 decembrie
2016.
b) Avansurile ºi creditele acordate membrilor organelor de administra˛ie, conducere ºi supraveghere
Societatea nu a acordat avansuri directorilor sau administratorilor Ón cursul exerci˛iului financiar Óncheiat la
31 decembrie 2016. Totalul crean˛elor Societ„˛ii fa˛„ de directori rezultate din credite ºi contracte de leasing
este:
Credite:
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Administratori 0 0
Directori 0 0
0 0
Din care Ón sold la sf‚rºitul exerci˛iului:
Administratori 0 0
Directori 14.680 1.398
14.680 1.398
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
45
7. INFORMAfiII PRIVIND SALARIAfiII (CONTINUARE)
Nu au existat obliga˛ii contractuale cu privire la plata pensiilor c„tre foºti membri ai organelor de
administra˛ie. Nu exist„ obliga˛ii viitoare asumate de Societate Ón numele directorilor sau administratorilor la
31 decembrie 2016.
c) Salaria˛i
Num„rul mediu de angaja˛i Ón timpul anului a evoluat dup„ cum urmeaz„:
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
Salaria˛i din compartimentul front office 12 13
Salaria˛i din compartimentul back-office 10 10
22 23
La 31 decembrie 2016, Societatea avea 23 angaja˛i dintre care 20 cu contract individual de munc„ pe
perioada nedeterminat„, dou„ persoane cu contract de mandat pe perioad„ determinat„ ºi o persoan„ cu
contract individual de munc„ pe perioada determinat„.
8. ALTE INFORMAfiII
a) Informa˛ii cu privire la prezentarea societ„˛ii
Transilvania Leasing & Credit IFN SA (ÑSocietateaî) a fost Ónfiin˛at„ ca societate comercial„ pe ac˛iuni Ón
Rom‚nia Ón anul 1997 ºi este Ónscris„ Ón Registrul General al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei cu nr RG – PJ R-
0- 8 ñ 110060. Obiectul s„u principal de activitate este, conform codului CAEN 6491 ñActivit„˛i de creditare
pe baz„ de contract (leasing financiar).
Sediul social al Transilvania Leasing & Credit IFN SA este Ón Braºov, Bulevardul Eroilor, Nr. 3A.
Œn cursul anuui 2009, Societatea a fost Ónscris„ Ón Registrul Special al B„ncii Nationale a Rom‚niei sub
num„rul RS-PJR-08-110060/13.05.2009.
Œn cursul anului 2010, Societatea a deschis un punct de lucru Ón municipiul Bucureºti.
Œn cursul anului 2011, Societatea a deschis un punct de lucru Ón municipiul Cluj-Napoca.
Œn cursul anului 2013, Societatea s-a listat la Bursa de Valori București, fiind a doua companie rom‚neasc„
admis„ la tranzacționare pe Categoria I a Sistemului Alternativ de Tranzactionare CAN-ATS.
Œn cursul anului 2014, Societatea a Ónchis punctul de lucru din municipiul Bucureºti.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
46
8. ALTE INFORMAfiII (CONTINUARE)
Œn cursul anului 2016, Societatea a deschis un punct de lucru la Sibiu și a redeschis un punct de lucru la
București
b) Informa˛ii referitoare la impozitul pe profit curent
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Profitul/Pierdere brut 1.149.134 1.097.918
Venituri neimpozabile ºi deduceri 634.508 139.028
Cheltuieli nedeductibile 136.441 981.475
Alte venituri impozabile 0 0
Rezerva legal„ 57.457 54.896
Profit impozabil 593.611 1.885.469
Impozit pe profit calculat 94.978 301.675
Sponsoriz„ri 12.500 18.000
Impozit pe profit datorat 82.478 283.675
Ajust„ri 0 0
Impozit pe profit curent 82.478 283.675
c) Onorariile pl„tite auditorilor
Onorariile pl„tite de Societate auditorilor sunt cele conform contractelor de prest„ri de servicii.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
47
9. CASA ™I DISPONIBILITÃfiI LA BÃNCI
a) Casa, disponibilit„˛i la b„nci centrale
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Casa Ón lei-sediu central 3.286 23.197
Casa Ón lei-punct de lucru Bucureºti 543 696
Casa Ón lei punct de lucru Cluj 4.031 1.974
Casa Ón lei punct de lucru Sibiu 258 49
8.118 25.916
b) Crean˛e asupra institu˛iilor de credit
i) la vedere
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Conturi de disponibilit„˛i la b„nci (lei) 342.521 66.003
Depozite la vedere la b„nci 474.776 1.550.573
Cont de disponibilit„˛i la b„nci (devize) 1.177 933
818.474 1.617.509
ii) la termen
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Depozite la termen la institu˛ii de credit 1.903.827 3.568
1.903.827 3.568
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
48
10. CREANfiE ASUPRA CLIENTELEI
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Crean˛e din opera˛iuni de leasing 24.661.616 24.397.835
Credite curente acordate clientelei 23.239.249 24.846.748
Credite restante ºi Óndoielnice 1.860.918 906.569
Ajust„ri pentru deprecierea crean˛elor (1.471.076) (748.316)
48.290.707 49.402.836
11. ALTE ACTIVE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Diverºi debitori, din care 464.957 523.876
 furnizori debitori 173.641 172.377
 clien˛i 291.316 351.499
Alte bunuri diverse (stocuri) 2.786.161 4.004.358
Bugetul statului 169.283 53.900
Avansuri acordate personalului 0 4.034
Crean˛e restante ºi Óndoielnice 336.169 258.258
Ajust„ri pentru deprecierea crean˛elor restante (394.099) (381.529)
Ajust„ri pentru deprecierea stocurilor (149.798) (190.989)
3.212.673 4.271.908
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
49
12. ALTE PASIVE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Personal ºi conturi asimilate 7.376 6.249
Asigur„ri sociale, protec˛ie social„ 85.038 78.434
Bugetul statului, fonduri speciale 177.043 259.660
Creditori diverºi 1.544.967 447.282
Dividende de plat„ 14.711 19.222
Decont„ri Ón curs de clarificare 0 4.730
1.829.135 815.577
13. ACTIVE ™I PASIVE ŒN VALUTÃ
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Total active Ón devize 11.377.384 8.669.595
Total pasive Ón devize 0 0
11.377.384 8.669.595
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
50
14. CHELTUIELI ŒNREGISTRATE ŒN AVANS ™I VENITURI ANGAJATE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Crean˛e ataºate credite 38.748 36.492
Dob‚nzi restante credite 5.514 17.894
Dob‚nzi Óndoilenice credite 71.496 11.625
Crean˛e ataºate restante 255 642
Provizioane specifice de risc de dob‚nd„ (71.692) (11.625)
Cheltuieli Ónregistrate Ón avans 133.613 146.867
Crean˛e ataºate leasing 58.844 51.669
Dob‚nzi restante leasing 41.677 29.255
Dob‚nzi Óndoielnice leasing 170.268 211.942
Ajust„ri pentru deprecierea dob‚nzilor din operațiuni de leasing (227.333) (217.083)
Creanțe atașate leasing 25.741 –
Crean˛e ºi datorii ataºate 796 2
2
247.927 277.680
15. VENITURI ŒNREGISTRATE ŒN AVANS ™I DATORII ANGAJATE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Venituri Ónregistrate Ón avans 18.672 0
18.672 0
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
51
16. DOB¬NZI DE PRIMIT ™I VENITURI ASIMILATE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Venituri din dob‚nzi aferente opera˛iunilor
cu clientela 1.249.858 1.092.885
Venituri din dob‚nzi aferente opera˛iunilor de leasing 1.652.592 1.514.639
Venituri din dob‚nzi din opera˛iuni de trezorerie
ºi interbancare 58.058 4.882
2.960.508 2.612.406
17. PROFIT / (PIERDERE) NETÃ DIN OPERAfiIUNI FINANCIARE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Venituri din opera˛iuni de schimb 629.240 366.698
Cheltuieli cu opera˛iuni de schimb 519.151 320.996
Profit (pierdere) din opera˛iuni de schimb valutar 110.089 45.702
Venituri din opera˛iuni cu titluri 104.609 110.410
Cheltuieli cu opera˛iuni cu titluri 0 0
Profit (pierdere) din opera˛iuni cu titluri 104.609 110.410
Venituri din opera˛iuni cu instrumente financiare derivate 0 0
Cheltuieli cu opera˛iuni cu instrumente financiare derivate 0 0
Profit (pierdere) din opera˛iuni cu instrumente
financiare derivate 0 0
Rezultat net din opera˛iuni financiare 214.698 156.112
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
52
18. CORECfiII ASUPRA VALORII CREANfiELOR ™I PROVIZIOANELOR PENTRU DATORII CONTINGENTE
™I ANGAJAMENENTE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Cheltuieli cu ajust„ri pentru depreciere
privind operațiunile cu clientela 54.102 6.396
Cheltuieli cu ajust„ri pentru depreciere
privind operatiunile de leasing financiar 419.810 557.585
Cheltuieli cu ajust„ri pentru deprecierea titlurilor
și operațiuni diverse 34.703 549.772
Alte cheltuieli 452.190 355.241
960.805 1.468.994
19. RELUÃRI DIN CORECfiII ASUPRA VALORII CREANfiELOR ™I PROVIZIOANELOR PENTRU DATORII
CONTINGENTE ™I ANGAJAMENENTE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Venituri din ajust„ri pentru depreciere privind
operațiunile cu clientela 513.270 672.304
Venituri din ajust„ri pentru depreciere privind
operatiunile de leasing financiar 242.740 684.753
Venituri din ajust„ri pentru deprecierea titlurilor
si operțiuni diverse 334.068 139.028
Alte venituri 348.855 90.755
1.438.933 1.586.840
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
53
20. VENITURI DIN COMISIOANE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Venituri din comisioane aferente opera˛iunilor
cu clientela 932.916 943.921
932.916 943.921
21. CHELTUIELI CU COMISIOANELE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Cheltuieli cu comisioane aferente opera˛iunilor
cu clientela 0 103.662
Cheltuieli cu comisioane din opera˛iuni de trezorerie
ºi interbancare 14.093 13.552
14.093 117.214
22. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Venituri din opera˛iuni de intermediere
Ón domeniul asigur„rilor 286.735 308.717
Venituri din cedarea ºi casarea imobiliz„rilor corporale 10.790 801.591
Cheltuieli cu cedarea activelor (6.997) (278.941)
Venituri din chirii 174.013 209.917
Alte venituri din exploatare 2.241.393 2.462.735
2.705.934 3.504.019
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
54
23. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe ºi v„rs„minte asimilate 266.256 210.623
Cheltuieli cu sponsorizarea 12.500 18.000
Alte cheltuieli de exploatare 383.353 486.253
662.109 714.876
24. ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Cheltuieli cu materiale și materiale de natura
obiectelor de inventar 132.627 79.473
Cheltuieli cu Óntreținere și utilit„ți 11.048 8.777
Cheltuieli cu taxe poºtale si telecomunicații 30.867 34.467
Cheltuieli cu reclama ºi protocolul 22.906 35.025
Cheltuieli cu alte lucr„ri ºi servicii furnizate de ter˛i 808.538 442.833
Cheltuieli cu deplas„ri, detaº„ri, transfer„ri 6.011 4.664
Cheltuieli cu prime de asigurare 1.977.031 2.146.114
2.989.028 2.751.353
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
55
25. CHELTUIELI CU PERSONALUL
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Salarii 1.853.411 2.011.056
Cheltuieli cu asigur„rile sociale 483.125 512.583
Alte cheltuieli cu personalul 3.000 9.112
2.339.536 2.532.751
26. DATORII CONTINGENTE ™I ANGAJAMENTE
a) Datorii contingente:
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
– –
b) Angajamente:
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
Angajamente extrabilan˛iere 1.180.000 750.000
1.180.000 750.000
Angajamentele extrabilan˛iere ale Societ„˛ii la 31 decembrie 2016 se refer„ la linii de credit acordate
(750.000 lei linie de credit acordat„ c„tre Destine Broker de asigurare-reasigurare SRL) a c„ror eviden˛„ se
˛ine ºi se prezint„ Ón extrabilanț, urm‚nd ca pe m„sura tragerii din linia de credit s„ se diminueze valoarea
din extrabilan˛ ºi s„ se Ónregistreze Ón conturi bilan˛iere.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
56
27. TRANZACfiII CU PÃRfiI AFLATE ŒN RELAfiII SPECIALE CU INSTITUfiIA FINANCIAR NEBANCARÃ
(i) Credite in sold
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Transilvania Hotels & Travel 208.459 16.458
Tratament Balnear Buziaș SA 2.482.886 2.044.852
Tușnad SA 2.079.365 1.690.476
Grup Bianca Trans SA 1.615.917 1.050.910
Turism Covasna SA 7.162.620 6.283.000
Feper SA 75.113 33.808
THR Marea Neagra 1.500.000 3.156.498
15.124.360 14.276.002
(ii) Creanțe atașate creditelor acordate
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Transilvania Hotels & Travel 654 47
Tratament Balnear Buziaș SA 6.693 4.806
Tușnad SA 3.532 2.475
Grup Bianca Trans SA 2.875 1.899
Turism Covasna SA 9.255 7.487
Feper SA 236 66
THR Marea Neagra 0 1.034
23.245 17.814
(iii) Expunere extrabilanțier„
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagr„ SA 1.000.000 0
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
57
27. TRANZACfiII CU PÃRfiI AFLATE ŒN RELAfiII SPECIALE CU INSTITUfiIA FINANCIAR NEBANCARÃ
(CONTINUARE)
Exerci˛iul financiar Exerci˛iul financiar
Óncheiat la Óncheiat la
31 decembrie 2015 31 decembrie 2016
(lei) (lei)
Venituri totale 1.047.821 855.508
Tranzac˛iile cu p„r˛ile aflate Ón rela˛ii speciale cu institu˛ia de credit prezentate mai sus se refer„ la
opera˛iunile pe care Societatea le realizeaz„ cu alte entit„˛i la care ac˛ionarul majoritar, SIF Transilvania,
de˛ine participa˛ii.
La data de 31 decembrie 2016 valoarea expunerii brute faț„ de p„rțile aflate Ón relații speciale cu Societatea
era de 14.293.815 lei, iar cea neta era de 6.976.687 lei. Expunerea net„ reprezint„ 12% din valoarea
fondurilor proprii (25% este limita impus„ de Banca Naționala a Rom‚niei).
28. CONTINGENfiE
a) Litigii ºi alte dispute
Societatea este obiectul unui num„r de ac˛iuni Ón instan˛„ rezultate Ón cursul normal al desf„ºur„rii activit„˛ii.
Pe baza consultan˛ei de specialitate primite de la juriºti, conducerea Societ„˛ii consider„ c„ aceste ac˛iuni
nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice ºi a pozi˛iei financiare a Societ„˛ii.
b) Remunerarea administratorilor
Pentru activitatea de administrare a Societ„˛ii, prin contract de administrare, s-a convenit plata unei
remunera˛ii fixe, stabilit„ prin actul constitutiv sau hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor, ºi o
remunera˛ie variabil„, Ón raport de modul de realizare a indicatorilor din bugetul de venituri ºi cheltuieli.
Societatea, prin hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor, stabileºte nivelul profitului brut ce va constitui
baza de calcul a remunera˛iei variabile anuale a administratorilor, Ón baza contractului de administrare.
Numai dup„ stabilirea nivelului profitului se cuantific„ remunera˛ia variabil„ cuvenit„ administratorilor,
remunera˛ie care se aprob„ Ón adunarea general„ a ac˛ionarilor care aprob„ ºi situa˛iile financiare anuale.
M„rimea remunera˛iei variabile are ca baz„ de calcul profitul Ónainte de impozitare, iar cheltuiala/plata
implicat„ de aceast„ opera˛iune se recunoaºte Ón exerci˛iul financiar Ón care se realizeaz„ aprobarea de
c„tre adunarea general„ a ac˛ionarilor.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
58
28. CONTINGENfiE (CONTINUARE)
c) Impozitarea
Sistemul de impozitare din Rom‚nia este Óntr-o faz„ de consolidare ºi armonizare cu legisla˛ia european„.
Totuºi, Ónc„ exist„ interpret„ri diferite ale legisla˛iei fiscale. Œn anumite situa˛ii, autorit„˛ile fiscale pot trata Ón
mod diferit anumite aspecte, proced‚nd la calcularea unor impozite ºi taxe suplimentare ºi a penalit„˛ilor de
Ónt‚rziere aferente (0,1% pe zi p‚n„ la 30 iunie 2010). Œncep‚nd cu data de 1 iulie 2010, dob‚nzile
percepute pentru fiecare zi de Ónt‚rziere s-au modificat la 0,04%, iar cotele de penalit„˛i aplicabile s-au
stabilit la 5% pentru un num„r de zile de Ónt‚rziere cuprins Óntre 30 ºi 60 ºi la 15% pentru Ónt‚rzieri mai mari
de 60 de zile. Œncep‚nd cu data de 1 iulie 2013 dob‚nzile percepute pentru fiecare zi de Ónt‚rziere s-au
stabilit la 0,04%, iar cotele de penalit„˛i aplicabile pentru fiecare zi de Ónt‚rziere s-au modificat la 0,02%.
Pentru perioada ulterioar„ datei de 1 ianuarie 2016, dob‚nzile percepute pentru fiecare zi de Ónt‚rziere s-au
stabilit la 0,02%, iar cotele de penalit„˛i aplicabile pentru fiecare zi de Ónt‚rziere s-au modificat la 0,01%. Œn
Rom‚nia, exerci˛iul fiscal r„m‚ne deschis pentru verificare fiscal„ timp de 5 ani. Conducerea Societ„˛ii
consider„ c„ obliga˛iile fiscale incluse Ón aceste situa˛ii financiare sunt adecvate.
d) Contingen˛e legate de mediu
Reglement„rile privind mediul Ónconjur„tor sunt Ón dezvoltare Ón Rom‚nia, iar Societatea nu a Ónregistrat nici
un fel de obliga˛ii la 31 decembrie 2016 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice ºi de
consultan˛„, studii ale locului, designul ºi implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de
mediu Ónconjur„tor. Conducerea Societ„˛ii nu consider„ cheltuielile asociate cu eventuale probleme de
mediu ca fiind semnificative.
e) Asigur„ri Óncheiate
La 31 decembrie 2016, Societatea are Óncheiate poli˛e de asigurare pentru toate imobiliz„rile ce fac obiectul
contractelor de leasing Ón care are calitatea de locator ºi pentru activele constituite drept garan˛ii pentru
creditele contractate.
TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN S.A. BRA™OV
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAfiIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCIfiIUL FINANCIAR ŒNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
59
29. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANfiULUI
(i) Modificarea cursului de schimb
La data de 13 februarie 2017, cursul de schimb leu/usd era de 4,2327 (aceasta reprezint„ o apreciere a
leului fa˛„ de USD cu 1,64% fa˛„ de 31 decembrie 2016), iar cursul de schimb leu/euro era de 4,5019
(aceasta reprezint„ o apreciere a leului fata de euro cu 0,86% fa˛„ de 31 decembrie 2016).
(ii) Infla˛ia
Rata oficial„ a infla˛iei comunicat„ de Comisia Na˛ional„ de Statistic„ Ón anul 2005 a fost de 8,6%, iar Ón
anul 2006 a fost de 4,87%, Ón anul 2007 a fost de 6,57%, Ón anul 2008 a fost de 6,3%, Ón anul 2009 a fost de
4,74%, Ón anul 2010 a fost de 7,96%, Ón anul 2011 a fost de 3,14%, Ón anul 2012 a fost de 4,95%, Ón anul
2013 a fost de 3,4%, Ón anul 2014 a fost de 1,07%, Ón anul 2015 a fost de -0,6%, iar Ón anul 2016 a fost de –
1,55%.
Autorizate ºi semnate Ón numele Consiliului de Administra˛ie la data de 13 februarie 2017 de c„tre:
DIRECTOR GENERAL, ŒNTOCMIT,
Numele ºi prenumele: Dr. Ec. Ioan Manea Numele ºi prenumele: Ec. Anca Nicoleta Musta˛„
Calitatea: Director Economic
Semn„tura________________________ Semn„tura_______________
™tampila unit„˛ii

Rebranding si o noua identitate vizuala pentru Provident Financial Romania

La implinirea a 10 ani de activitate pe piata romaneasca, Provident Financial Romania anunta o noua identitate de brand, introdusa prin campania comerciala de vara – “Pensiunea”.

“Provident are acum un aer mai dinamic, un ton optimist, centrat pe o identitate vizuala proaspata, o arhitectura de brand redefinita, o tonalitate unica a mesajului si a graficii si un nou stil vizual si fotografic”, declara Marilena Barliga (Director Marketing Provident Financial Romania).

Procesul de redefinire a brandului a fost unul complex, realizat la nivel de Grup (International Personal Finance) si cu aportul tuturor tarilor in care compania mama (IPF) este prezenta – Romania, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Lituania, Cehia, Slovacia si Mexic.

La baza procesului de rebranding au stat cercetari de piata si analize specifice in fiecare dintre aceste tari, sustinand astfel un brand cu o traditie de peste 130 de ani, foarte bine cunoscut in comunitatile in care este prezent.

“Conform studiilor interne, in Romania, Provident este perceput la acest moment ca un brand experimentat si de incredere, capabil sa tina pasul cu evolutia permanenta a clientilor sai. Prin schimbarea arhitecturii de brand si a identitatii vizuale ne dorim sa reflectam modul in care clientii nostri evolueaza si cum, in mod consecvent, noi ne adaptam nevoilor lor. Mai mult decat atat, cred ca este cel mai bun moment pentru o noua identitate vizuala, avand in vedere aniversarea celor 10 ani de activitate pe piata din Romania”, declara Marilena.

Lansarea noii identitati va fi prezentata incepand cu noua campanie comerciala de vara, sub sloganul: “Alege imprumutul care te lasa sa alegi” pentru a sustine inca o data promisiunea facuta de catre companie de a oferi produse si servicii adaptate nevoilor clientilor sai.

Campania este una integrata si include servicii de strategie, ATL, digital, comunicare externa si interna, si a fost realizata impreuna cu Jazz Communication si Rogalski Damaschin Public Relations.

“Pensiunea” este povestea unui cuplu tanar care a pornit cu zece ani in urma in aventura unei mici afaceri de familie. Cei doi si-au deschis prin forte proprii o pensiune in casa ramasa de la bunici, dintr-o zona turistica.

Au inteles insa curand ca, pentru a face fata asteptarilor clientilor, au nevoie constant de noi mici investitii: un spatiu de joaca pentru copii, ateliere pe specific local pentru cei carora le place sa decoreze si sa bricoleze sau biciclete pentru cei pasionati de drumetiile prin padure. Pentru acestea Provident le-a oferit imprumuturile adecvate.

Provident, o companie britanică

Povestea Provident Financial începe prin 1880, atunci când compania a fost fondată în Marea Britanie (Bradford, West Yorkshire), de către Joshua Kelley Waddilove.

Se spune că Joshua lucra ca agent de asigurări şi în timp ce îşi desfăşura activitatea vedea cum multe familii din clasa muncitoare se chinuiau să facă rost de bani pentru a-şi cumpăra lucruri esenţiale precum mobilă, haine sau încălţăminte. În Bradford, oamenii locului munceau în mină sau în industria textilă. Cum în perioada iernii minele se închideau, traiul minerilor şi al familiilor lor era foarte greu.

Joshua şi-a dat seama că era nevoie de o schimbare şi a dezvoltat un sistem prin care să poată ajuta familiile cu pricina să-şi procure, prin utilizarea unor tichete valabile în magazinele locale de îmbrăcăminte, alimente şi cărbune, mai ales pe perioada iernii. Primăvara, când se deschideau minele şi începeau lucrul, minerii îi rambursau lui Joshua sumele cheltuite în rate săptămânale, cu valoarea pe care şi-o puteau permite.

Vestea s-a răspândit şi cererea de tichete a crescut. Aşa a apărut primul produs Provident numit cecul Provident. Joshua şi-a deschis, mai apoi, un birou şi a început să recruteze agenţi care să-l ajute să încaseze plăţile dând astfel naştere instituţiei financiare non-bancare pe care o găsim şi astăzi pe piaţa creditelor de consum: Provident.

Activitatea Provident s-a extins de-a lungul timpului până când în anii 1990, serviciul de creditare la domiciliu a reuşit să depăşească graniţele Marii Britanii. În anul 2007 divizia internaţională a Provident s-a desprins de compania mamă şi a început să funcţioneze independent, fiind listată la bursă sub numele pe care îl cunoaştem astăzi, acela de International Personal Finance plc (IPF).

Cum s-a schimbat topul băncilor în ultimul deceniu: BCR rămâne lider, dar a pierdut masiv cotă de piaţă. Banca Transilvania, ING şi CEC Bank – cele mai rapide ascensiuni

lasamentul celor mai mari zece bănci locale, care au ajuns să controleze aproape 83% din activele totale, s-a schimbat semnificativ în ultimii zece ani, în condiţiile în care jucătorii cu o cotă de piaţă mai mică în 2007 au reuşit să urce accelerat în top pe seama pierderii de cotă de piaţă a băncilor mari.

Cel mai mare câştigător al ultimiilor zece ani în sistemul bancar local este Banca Transilvania, în condiţiile în care banca de la Cluj şi-a crescut cota de piaţă de 2,4 ori în perioada 2007-2016, ajungând să deţină la finalul anului trecut peste 13% din activele totale. Trecerea Băncii Transilvania pe locul secund, o poziţie ocupată în mod tradiţional de BRD SocGen, s-a produs pe seama creşterii creditării, dar şi a preluării Volksbank.

Pe lângă Banca Transilvania, încă alte cinci bănci mari- Raiffeisen, UniCredit, CEC Bank, ING Bank, Garanti – şi-au majorat cota de piaţă în ultimul deceniu. ING aproape şi-a dublat cota de piaţă şi a urcat astfel de pe locul zece în 2007 până pe locul şapte la finalul anului 2016. O urcare de trei locuri în clasament a avut şi banca de stat CEC Bank. CEC se poziţiona pe locul şase la finalul anului trecut faţă de locul nouă la finalul anului 2007. În categoria băncilor care au pierdut cotă de piaţă în ultimii zece ani se numără BCR, cea mai mare bancă lo­cală după active, şi băncile greceşti Bancpost şi Alpha Bank.

Decizia Italiei după avertismentul BCE. Intesa preia activele sănătoase de la Veneto şi Banca Popolare şi vrea să închidă 600 de filiale şi să taie 3.900 de locuri de muncă

Intesa Sanpaolo a anunţat luni că achiziţia de active bune ale băncilor italiene Banca Popolare di Vicenza şi Veneto Banca ar putea genera închiderea a 600 de filiale şi plecarea, de bună voie, a aproape 3.900 de angajaţi, potrivit Reuters.

Share pe Facebook1000 afişări

Intesa preia activele sănătoase de la Veneto şi Banca Popolare, pentru 1 euro. Vrea să închidă 600 de filiale şi să taie 3.900 de locuri de muncă
Autorităţile de la Roma au lucrat în weekend la un decret de urgenţă pentru închiderea celor două bănci care au ajuns în pragul colapsului după ani în care au fost administrate deficitar. Decretul trebuie să fie transformat în lege în termen de 60 de zile.

Guvernul va plăti 5,2 miliarde de euro către Intesa şi va oferi garanţii în valoare de 12 miliarde de euro, care va prelua activele viabile ale celor două bănci. Ministrul Economiei Pier Carlo Padoan a spus că autorităţile de la Roma vor oferi garanţii de până la 12 miliarde de euro pentru potenţiale pierderi pe care Intesa le-ar avea de suferit.

Intervenţia asupra celor două bănci include sprijin din partea statului pentru ca Intesa Sanpaolo să achiziţioneze activele bune pentru o anumită sumă de bani, a spus ministrul Economiei.

Non-banking sector at greater risk due to fast increases in multiple loan borrowers

The number of individuals with three or more tranches of debt is sharply increasing in the non-banking sector, raising concerns over the financial soundness of savings banks, credit card firms and other secondary financial institutions in South Korea.

According to NICE credit agency data submitted to Rep. Kim Young-joo of the country’s ruling Democratic Party on Thursday, multiple borrowing grew 16.2 percent to 229.5 trillion won ($200.5 billion) in 2016 from 197.6 trillion won in 2015 in the non-banking sector, whereas the corresponding figure in the banking sector grew 9.6 percent to 202.4 trillion won from 184.7 trillion won.

The pace of such borrowing in the non-banking sector is even faster than the growth of entire household debt tallied at 11 percent in the same period.

The number of individuals indebted to more than three non-banking financial firms totaled 3,855,572 persons as of end-March, and their combined debt amounted to 439.83 trillion won. In particular, the number of such borrowers increased about 180,000 in 2016, the highest annual growth rate in the last five years.

Multiple loan borrowing could trigger a domino effect in repayment delinquencies from one financial institution to another when interest rates go higher.

According to an estimate from the Bank of Korea, an increase of half a percentage point on borrowing could contribute to a rise of nearly 20 trillion won to 206.6 trillion won from 186.7 trillion won at the end of March in at-risk households.

Legislație financiar bancară

Legislaţie financiar-bancară

Statutul BNR

Legea nr.312 din 28 iunie 2004
Aspecte legale privind independența băncii centrale
Instituţii de credit

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Legea nr. 67/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
Ordonanţa de urgenţă nr. 25 din 18 martie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din 23 martie 2009)
Legea nr. 270 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor financiare dintr-un conglomerat financiar
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
Legea nr. 231/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
Ordonanţa nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
Ordonanţa nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de credit
Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Legea nr. 271/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Legea nr. 272/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Norme de implementare
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale la care statul este acţionar, cu modificările ulterioare
Instituţii de plată

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată
Legea nr. 197/2010 pentru aprobarea OUG 113/2009
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.21/2009 privind instituţiile de plată
Regulamentul BNR nr. 4/2011 pentru modificarea şi completarea Reg. 21/2009
Instituţii financiare nebancare

Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare
Regulament nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările ulterioare
Regulamentul nr.31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, Titlul I, Capitolul I şi Capitolul IV
Norme în aplicarea legii
Instituţii emitente de monedă electronică

Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica
Regulamentul BNR nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronica
Regulamentul BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit
Ordinul BNR nr. 4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit
Alte reglementări